Strona główna arrow Aktualności
poniedziałek, 30 maj 2016
 
 
Aktualności


Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Drukuj

Image

Wzorem lat ubiegłych Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kutnie współorganizuje Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Eliminacje powiatowe dla szkół podstawowych odbędą się w dniu 18 kwietnia 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie a dla gimnazjów w dniu 19 kwietnia na terenie Gimnazjum nr 1 w Kutnie ul. Antoniego Troczewskiego 2. 

 Rozpoczęcie planowane jest na godz. 9:00.  

Eliminacje powiatowe będą się składać z trzech części: teoretycznej, praktycznej z udzielania pierwszej pomocy i sprawnościowej. Sprawdzian teoretyczny będzie polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru dla gimnazjów a jednokrotnego wyboru dla szkół podstawowych, który swą tematyką będzie obejmował pytania bezpośrednio i pośrednio związane z bezpieczeństwem w ruchu na drogach. Sprawdzian z udzielania pomocy przedmedycznej polegać będzie na wykonaniu przez drużynę, w określonym czasie 5 minut, zadania praktycznego polegającego na udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej.
        Część sprawnościowa odbędzie się na placu manewrowym przed budynkiem Szkoły (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych na sali gimnastycznej), podczas której będą oceniane umiejętności startującego zawodnika przy pokonywaniu wyznaczonego toru jazdy. Punktacja do poszczególnych części Turnieju zostanie ogłoszona bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Sprzęt do sprawdzianu teoretycznego i praktycznego zapewnia organizator. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu kartę rowerową, legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Turnieju, zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

Regulamin Turnieju znajduje się na stronie internetowej :

www.men.gov.pl

lub

http://www.pzm.pl/pliki/galeria/brd/regulamin_tbwrd_obowiazujacy_od_14.02.2013.doc

Eliminacje wojewódzkie Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zostaną rozegrane 10 maja 2013 roku w WORD w Piotrkowie Trybunalskim. W eliminacjach wojewódzkich Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym będzie uczestniczyć najlepsza trzyosobowa reprezentacja gimnazjum wyłoniona  z każdego powiatu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Turnieju, jednocześnie prosimy o przesłanie kart zgłoszeń zespołów do eliminacji powiatowych w terminie do 8 kwietnia br. do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, na adres mail - andrzej.goralski@kutno.ld.policja.gov.pl  lub na nr faksu 24 25 32 242.

 Wzór karty zgłoszeniowej opublikowany jest na stronie internetowej www.kuratorium.lodz.pl.         

Eliminacje szkolne należy przeprowadzić we własnym zakresie i wytypować trzyosobową drużynę do reprezentowania szkoły w eliminacjach powiatowych.

            W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji  w Kutnie - asp. Andrzejem Góralskim (nr tel. 24-25 32 252).

 
SZYBSZE I SUROWSZE KARY DLA SPRAWCÓW DROBNYCH PRZESTĘPSTW Drukuj

Jak zniechęcić drobnego złodziejaszka do kradzieży? Pokazać mu, że w przypadku zatrzymania zostanie ukarany bardzo szybko i dolegliwie finansowo. Wdrożenie nowych propozycji podniesienia progu kwotowego wykroczenia, wyższe grzywny i rejestracja sprawców, mogą to zapewnić.

Szybko wymierzane i dotkliwe finansowo – takie powinny być kary dla złodziei dopuszczających się drobnych kradzieży. Czyny takie są szczególnie uciążliwe społecznie, co sprawia, że Policja koncentruje się na walce ze złodziejami tak, by maksymalnie uniemożliwić im proceder i zniechęcić do niego. Stąd propozycja nowych rozwiązań, które z pewnością utrudnią życie złodziejowi. Policji zależy, by każdy kto dopuści się złamania prawa – przestępstwa czy wykroczenia, poniósł dające mu do myślenia konsekwencje.

Jak to zrobić?Propozycja zmiany prawa idąca w kierunku skuteczniejszego ścigania złodziei opiera się na trzech filarach:

1)  podniesieniu wartości granicznych wykroczenia z 250 złotych do proponowanego 1000 złotych, 
2)  podniesienie stawki grzywny za drobne kradzieże nawet do kilku tysięcy złotych,
3) rejestrację wykroczeń i ich sprawców.

 Jakie korzyści płyną z tych zmian?
 

1)  Szybkie osądzenie sprawcy. Zatrzymany przez policjantów na gorącym uczynku złodziej, który dopuści się kradzieży mienia o wartości poniżej 1000 złotych, otrzyma mandat w wysokości nawet kilku tysięcy złotych, policjant sporządzi notatkę oraz zarejestruje jego i czyn, którego się dopuścił w systemie informatycznym Policji. Zatem po najwyżej kliku godzinach sprawca zostałby ukarany. W szczególnych sytuacjach, np. gdy złodziej dopuściłby się kolejnej kradzieży, sprawa trafiłaby do sądu, który orzeka w sprawie o wykroczenie. Dziś kradzież mienia o wartości powyżej 250 złotych traktowana jest jako przestępstwo, co sprawia, że złodziej odpowiada przed sądem dopiero po kilku miesiącach, a nawet latach. Pamiętajmy, że w myśl proponowanych zmian, wykroczenie nie oznaczałoby bezkarności – wręcz przeciwnie. Chodzi o to by kary były bardziej dotkliwe i nakładane natychmiast.

 2) Kary dla sprawców bardziej dotkliwe. Efekt końcowy toczących się dzisiaj przeciwko złodziejom spraw jest zazwyczaj satysfakcjonujący jedynie dla nich samych. Umorzenie z powodu niskiej szkodliwości czynu, niewysoka, w zasadzie nieodczuwalna kara grzywny, czy warunkowe zawieszenie kary – to wręcz wymarzony dla złodzieja wyrok. Może lepiej, aby zatrzymanego na gorącym uczynku złodzieja od razu ukarać wysokim, nawet kilkutysięcznym mandatem? Taka kara byłaby dla niego z pewnością bardziej dotkliwa.

3) Prokuratura znacznie więcej uwagi i czasu poświęca poważnym sprawom. Ekspercka wiedza prokuratorów o wiele bardziej przyda się przy prowadzeniu poważnych spraw, nie zaś na sprawach mniejszego kalibru. Dziś takich spraw drobnych kradzieży, gdzie wartość skradzionego mienia wynosi od 250 do 1000 złotych jest ponad 100 tysięcy rocznie i wszystkie przechodzą przez prokuraturę. Pytanie, czy takie rozwiązanie jest dobre?  Policja poradzi sobie z wykroczeniami wiedząc, że przy sprawach rozbojów, bójek czy zabójstw może liczyć na większe zaangażowanie prokuratury.
 
4) Rejestracja wykroczeń. Rejestrowanie wykroczeń i ich sprawców da policjantom wiedzę na temat zatrzymanego. Przy sprawdzaniu złodzieja, szybko okazałoby się, czy to jego pierwsza kradzież, czy może łamie on prawo notorycznie i sprawę należy skierować do sądu, który orzeka w sprawie o wykroczenie. Liczba wypełnianych druków jest o wiele mniejsza niż w dochodzeniach, a i czas osądu znacznie krótszy. Należy przy tym pamiętać, że sprawcy drobnych kradzieży będą nadal ścigani.

5) Sprawcy wykroczeń nie pozostaną bezkarni. Policja to ta instytucja, która jest najbardziej zainteresowana zatrzymywaniem osób w jakikolwiek sposób łamiących prawo – bez względu na to, czy chodzi tu o sprawców wykroczeń czy przestępstw.
Omawiając temat podniesienia progu kwotowego, rozgraniczającego wykroczenie i przestępstwo, warto również zauważyć, jak bardzo na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmieniała się sytuacja społeczno-ekonomiczna w Polsce. Minimalne wynagrodzenie miesięczne wzrosło trzykrotnie (w 1999 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 500 złotych brutto, a od stycznia 2012 roku wynosi 1500 złotych brutto), podobnie jak przeciętne wynagrodzenie miesięczne (w 1998 wyniosło 1 239,49 złotych brutto, natomiast w styczniu 2012 r. wyniosło 3 666,41 złotych brutto). Podniesienia progu kwotowego, rozgraniczającego wykroczenie i przestępstwo, z 250 do 1000 złotych jest więc próbą dostosowania prawa do aktualnej wartości pieniądza. 
Należy również zwrócić uwagę na koszty postępowań, które prowadzone są w sprawach dotyczących przestępstw. Dziś niejednokrotnie czynności, które trzeba wykonać w toku postępowania generują bardzo wysokie koszty. W celu udowodnienia złodziejowi kradzieży telefonu o wartości np. 300 złotych, zostaje on aresztowany, sporządzane są protokoły, należy wykonać oględziny, przesłuchać świadków, powołać biegłych, dokonać rejestracji w KSIP i zrobić odbitki linii papilarnych. Dopiero po wykonaniu tych wszystkich czynności, do pracy przystępuje prokurator i sąd. Koszt takiego postępowania może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. A jaka jest kara dla złodzieja? Zazwyczaj kara jest umarzana, sąd zawiesza jej wykonanie lub też nakazuje zapłatę wcale niewysokiej grzywny. Proponowane zmiany służyłyby z pewnością skróceniu procedury i uproszczeniu jej, przy bardziej dotkliwym efekcie dla sprawcy.

  Źródło: KGP

Więcej na ten temat:
http://www.policja.pl/portal/pol/1/84785/Szybsze_i_surowsze_kary_dla_sprawcow_drobnych_przestepstw.html?search=635806

 

 
Apel o ostrożność Drukuj

21 marca 2013 roku około godziny 12.30 w miejscowości Piwki, trzy kobiety oraz mężczyzna weszli do domu 80-letniej mieszkanki gminy Kutno. Po krótkiej rozmowie nieznane domownikom osoby odjechały samochodem w stronę miasta. Kilkadziesiąt minut później okazało się, że nieproszeni goście ukradli ponad 2 tysiące złotych.  Dzień wcześniej, 20 marca około godziny 10.30 przy ulicy Olimpijskiej w Kutnie do mieszkania należącego do 62-letniego mężczyzny weszły dwie kobiety. Gdy jedna rozmawiała z mężczyzną w kuchni, druga w tym czasie ukradła znajdujące się w pokoju pieniądze w kwocie 25 tysięcy złotych.  

Policjanci apelują:

Nie otwierajmy drzwi bez sprawdzenia, kto i po co do nas przyszedł. Będąc w domu zamykajmy zawsze drzwi wejściowe na zamki. Jeśli już kogoś musimy wpuścić do domu, nie zostawiajmy go samego w mieszkaniu. W przypadku takich wizyt najlepiej, żeby towarzyszyli nam członkowie rodziny lub sąsiedzi. Nie dawajmy pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisujmy żadnych umów. Jeśli już mamy pieniądze w domu, schowajmy je w miejscach trudno dostępnych i nie mówmy innym, gdzie je ukryliśmy. W każdej sytuacji zachowajmy zdrowy rozsądek i ograniczone zaufanie w stosunku do osób nas odwiedzających. 

 
Zabezpieczono papierosy bez polskich znaków akcyzy Drukuj

W mieszkaniu 51-letniego mieszkańca gminy Krośniewice policjanci znaleźli i zabezpieczyli nielegalne papierosy bez polskich znaków akcyzy.

21 marca około godziny 14.00 po uzyskanej informacji, że w jednym z mieszkań mogą znajdować się towary akcyzowe, policjanci Komisariatu Policji w Krośniewicach przeszukali dom w miejscowości Kajew w gminie Krośniewice. W mieszkaniu 50-letniego mężczyzny stróże prawa zabezpieczyli 100 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym mężczyźnie grozi surowa kara grzywny. 

    Image

 
Podsumowanie działań w dniu wagarowicza Drukuj

21 marca funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kutnie prowadzili działania prewencyjne pod nazwą „ Wagary-przystanek w edukacji”. Przedsięwzięcie miało na celu przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach gromadzenia się młodzieży szkolnej oraz ujawnianie czynów karalnych ze szczególnym wskazaniem na popełnienie ich na szkodę małoletnich.

Podczas działań kutnowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz Służby Ochrony Kolei skontrolowali 108 miejsc grupowania się i przebywania młodzieży. Wylegitymowano 19 nieletnich.  Ujawniono jednego nieletniego zagrożonego demoralizacją. Podczas działań funkcjonariusze reagowali również na niezgodne z prawem zachowanie się osób dorosłych. Wylegitymowano 51 osób. Ukarano mandatami karnymi 12 sprawców wykroczeń. Pouczono 33 osoby.

 
<< « start < wstecz 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 379 - 387 z 870
LINKI
Jednostki Policji
BEZPIECZNA WODA "ZOBACZ- PRZEŻYJ"
Mediatorzy