Strona główna arrow Aktualności
czwartek, 28 maj 2015
 
 
Aktualności


Ogłoszenie nr: 169839 Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 169839
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2015 r.

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Zespole Administracyjno - Gospodarczym Komisariatu Policji w Krośniewicach
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
ul. Toruńska 14
99-300 Kutno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kutno
 • Komisariat Policji w Krośniewicach
  ul. Bolesława Prusa 19
  99-340 Krośniewice

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie sekretariatu;
 • • prowadzenie dziennika korespondencyjnego, rejestru śledztw i dochodzeń, dziennika podawczego;
 • • dbałość o prawidłowy obieg dokumentacji;
 • • przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;
 • • prowadzenie terminarza spotkań Komendanta Komisariatu;
 • • rejestracja przyjmowanej korespondencji i przesyłek w rejestrach;
 • • sporządzanie spisów kat. A, B i BC.

 

 

 

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- wyjazdy służbowe;
- praca w systemie jednozmianowym;
- reprezentacja urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca przy monitorze ekranowym;
- praca przy sztucznym/naturalnym oświetleniu;
- bariery architektoniczne: podjazd, brak wind, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanej toalety.
Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • o znajomość przepisów kpa;
  • o znajomość obsługi komputera;
  • o znajomość programów MC Office;
  • o znajomość podstawowych zasad archiwizacji.

 

 

 

 

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

 

 

Termin składania dokumentów:

31-05-2015

Inne informacje:

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji
TORUŃSKA 14
99-300 KUTNO

Inne informacje:

Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Spełnienie warunków formalnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dalszego etapu rekrutacji. Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie wybrani kandydaci spośród listy osób spełniających wymagania formalne. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Oferty, które spełniły wymagania, lecz nie zostały wybrane do dalszego etapu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadamiani). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 24 – 253-22-08 (godz. 08-15).

 

 
Kradzież na hydraulika Drukuj

ImageKutnowscy policjanci wyjaśniają okoliczności kradzieży pieniędzy. Sprawcy to osoby podające się za pracowników administracji.

21 maja 2015 roku o godzinie 9.00 przy ulicy Braci Śniadeckich w Kutnie do mieszkania 82-latki weszła kobieta, która przedstawiła się jako pracownica administracji. Towarzyszył jej mężczyzna, który jako hydraulik miał sprawdzić czy w lokalu nie ma awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej. Rzekomi pracownicy administracji okazali się oszustami, którzy ukradli ponad 20 tysięcy złotych. Poszkodowana dopiero po jakimś czasie zorientowała się, że brakuje w domu gotówki.

Policjanci apelują o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku. Osoby podające się za pracowników firm czy instytucji zawsze powinny mieć przy sobie legitymację albo dokumenty potwierdzające, że są uprawnione do wizyt w naszym mieszkaniu. Należy taki dokument sprawdzić i potwierdzić w instytucji, w której dana osoba ma pracować. Dobrze jest, gdy podczas takiej wizyty zawołamy zaufanego sąsiada, który wspólnie z nami będzie obecny w domu. Gdy mamy jakiekolwiek podejrzenia należy umówić osoby na inny termin wizyty i o całym zdarzeniu poinformować policję dzwoniąc na bezpłatny numer alarmowy 997.

 
Śmierć na torach Drukuj

Kutnowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na szlaku kolejowym Warszawa-Kutno.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że o godzinie 18.05 na wysokości ulicy Troczewskiego w Kutnie została potrącona przez pociąg kobieta. 19-latka poniosła śmierć na miejscu. Ciało zostało zabezpieczone w prosektorium kutnowskiego szpitala. Kutnowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kutnie będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.

 
Zatrzymani z narkotykami Drukuj

W ten weekend policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali dwie osoby, które posiadały narkotyki. Mężczyźni już następnego dnia usłyszeli zarzuty. Zgodnie z polskim prawem grozi im do trzech lat pozbawienia wolności.

Do pierwszego zdarzenia doszło 16 maja 2015 roku o godzinie 21.20 w miejscowości Żurawieniec. Podczas kontroli drogowej na parkingu przy jednej ze stacji paliw policjanci zauważyli forda, w którym pasażer pojazdu zachowywał się nerwowo. Legitymowanym okazał się on obywatelem Ukrainy, który przebywa w Kutnie.  Podczas przeszukania u 22-latka policjanci ujawnili środki odurzające extasy w ilości 9,760 grama i marihuanę w ilości 5,870 grama. Drugi przypadek miał miejsce dzień później. 17 maja o godzinie  19.50 przy ulicy Łąkoszyńskiej w Kutnie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej opla vectrę. U pasażera pojazdu policjanci zabezpieczyli 2,071 grama marihuany. Obywatel Ukrainy oraz 30-letni  mieszkaniec Kutna usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających. Grozi im do trzech lat pozbawienia wolności.

 
NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE KIEROWCÓW Drukuj

Od 18 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Służbom kontrolnym oraz sądom dano w ten sposób nowe instrumenty, które powinny w jeszcze większym stopniu zdyscyplinować kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów.

Zmiany w przepisach karnych

1. Kierowanie bez uprawnień

W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.

Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.

Osoby, które pod rządami nowych przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości

W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys.  złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys.  złotych.

Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

1. Zatrzymanie prawa jazdy

W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany. Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

2. Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"

W ustawie – prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

3.  Usunięcie pojazdu

W ustawie – prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów. W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem. Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

(źródło: BPiRD KGP)

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112128,Nowe-przepisy-dotyczace-kierowcow.html


https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13294,Surowsze-kary-dla-piratow-drogowych-i-pijanych-kierowcow.html

 
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 697
LINKI
Jednostki Policji
Mediatorzy