Strona główna arrow Aktualności
niedziela, 01 marzec 2015
 
 
Aktualności


Tydzień Pomocy Osobą Pokrzywdzonym Przestępstwem DrukujW dniach 23.02-28.02 2015 roku organizowany jest przez ministerstwo Sprawiedliwości „Tydzień Pomocy Osobą Pokrzywdzonym Przestępstwem” W związku z powyższym Komenda Powiatowa Policji w Kutnie włączając się w inicjatywę zorganizowała dyżury dla osób które chcą uzyskać pomocy które wyznaczone są w godz. 10:00-18:00 w każdy dzień trwania akcji osoby zainteresowane mogą osobiście skorzystać z pomocy w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie bądź w Komisariatach Policji w Krośniewicach i Żychlinie lub telefonicznie KPP Kutno tel. 024 253 22 24, lub telefon alarmowy 997 KP Żychlin tel. 024 253 00 19, KP Krośniewice 024 252 52 22. Więcej informacji o punktach konsultacyjnych znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 
odpowie za posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz pornografii z udziałem małoletnich Drukuj


Kutnowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w swoim domu prowadził uprawę konopi indyjskich. Kryminalni zabezpieczyli blisko 1700 gramów marihuany a także nośniki danych z pornografią dziecięcą.4 lutego 2015 roku policjanci pojawili się przed jednym z domów  w rejonie ulicy Łąkoszyńskiej w  Kutnie. Z ich ustaleń wynikało, że na posesji może znajdować się plantacja konopi indyjskich. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 51-letniego właściciela domu, który przyznał że od pewnego dłuższego czasu uprawiał konopie, ale w chwili obecnej nie posiada już roślin.

Image

Funkcjonariusze przeszukali budynek znajdując ukryte w różnych miejscach torby foliowe z suszem roślinnym. Zabezpieczono również 14 słoików po kawie wypełnionych marihuaną.  Łącznie w lokalu znajdowało się blisko 1,7 kg narkotyku.  Ponadto mężczyzna posiadał płyty CD i nośniki pamięci, które zawierały treści pornograficzne z udziałem małoletnich . W domu znaleziono również przedmioty służące do uprawy narkotyków takie jak lampy, wentylatory oraz odczynniki chemiczne. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty posiadania i uprawy znacznej ilości narkotyków oraz posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymany miał już konflikt z prawem. Decyzja sądu  został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Image

Image 

 
odprawa roczna w KPP Kutno Drukuj

W dniu 2 lutego 2015 roku w kutnowskiej komendzie odbyła się Odprawa roczna w której udział wziął  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi pod mł. insp. Tomasz Michułka , Zastępca Komendanta PSP Kutno St. Kpt. Marcin Adamiak i  dowódca JW 4228 wydziału techniki lotniczej mjr Marcin Grams, Starosta powiatu Kutnowskiego Krzysztof Debich, Prezydent miasta Kutno Zbigniew Burzyński  oraz samorządowcy z gmin powiatu kutnowskiego Burmistrz Gminy i miasta Krośniewice Barbara Herman, Sekretarz gm. Żychlin Waldemar Bartochowski oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie dr inż. Celina Marciszewska

       Image 

       Image 

 

 Na wstępie gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Kutnie insp. Jan Kuropatwa, następnie głos zabrał Zastępca komendanta podinsp. Zbigniew Gruszczyński który przedstawił osiągnięte wyniki przez naszą komendę w 2014 roku.  Podczas odprawy swoje wystąpienie zaprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. kryminalnych mł. insp. Tomasz Michułka, który na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawił zagadnienia dotyczące mierników Komendy Głównej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Po omówieniu założeń na 2015 r. głos zabrali Starosta Powiatu Kutnowskiego Krzysztof Debich, Prezydent miasta Kutno Zbigniew Burzyński, Burmistrz gm. Krośniewic Barbara Herman oraz sekretarz gm. Żychlin Waldemar Bartochowski. Którzy omówili założenia na 2015 rok dotyczące współpracy z KPP  w Kutnie. 

 

             Image 

 

          Image 

 
rok 2014 bardziej bezpieczny Drukuj
Duży spadek liczby przestępstw kryminalnych, coraz częściej ujawniane przez policjantów przestępstwa gospodarcze oraz wysoka wykrywalność sprawców przestępstw – to trendy podsumowujące statystycznie rok 2014. Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem), jak też mniej groźnych w skutkach, lecz uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw takich jak drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia.

 
 
Przez cały 2014 rok liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 915 083 to jest o 14 % procent mniej niż rok wcześniej. W 2013 roku odnotowano 1 063 906.

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia (2004 - 2014) szczególnie widać spadek liczby przestępstw, gdy porówna się ze sobą jeden średni dzień z 2004 r. kiedy to dochodziło przeciętnie do 4003 przestępstw oraz jeden dzień z 2014 roku, kiedy średnia liczba przestępstw wyniosła 2 507. Widać wyraźnie różnicę - to 1496 przestępstw mniej każdego dnia. Gdy tak samo porównany liczbę przestępstw kryminalnych, to spadek wynosi 1237.

Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych - z 711 435 w 2013 roku do 633 701 w 2014 r, czyli o 77 734. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła ze 154 592 do poziomu, 163 080 czyli o 8488.

Spadki odnotowano w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela. Jest to grupa 7 wybranych rodzajów przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). Spadki dotyczą każdego rodzaju z wyżej wymienionych naruszeń prawa.

Największe spadki przestępstw nastąpiły w następujących kategoriach:

Bójki i pobicia

Spadek z  8 788 w 2013 do  6 964 w 2014 roku. Jest to spadek o 21 %, czyli o 1824. W 2004 roku – odnotowano zdecydowanie więcej, bo 14 388 bójek i pobić. Oznacza to, że średnio każdego dnia (porównując jeden dzień z 2004 roku i jeden z 2014 roku) odnotowano średnio 20 przestępstw mniej.

Przestępstwa rozbójnicze

Spadek z 20 376 w 2013 roku do 13 868 w 2014 roku. Jest to spadek o 32 %, czyli o 6508. 10 lat temu liczba przestępstw rozbójniczych była 3,5 razy większa i wynosiła 48 636. Dziennie średnia liczba przestępstw spadła o 95.

Uszkodzenie rzeczy

Spadek z  57 955 w 2013 roku do 47 361 w 2014 roku. Jest to spadek o  18 %, czyli o 10 572.

Uszczerbek na zdrowiu

Spadek z 14 090 w 2013 roku do 13 651 w 2014 roku. Jest to spadek o 3 % czyli o 439.

Kradzież z włamaniem

Spadek ze 118 398 w 2013 roku do 106 900 w 2014 roku. Jest to spadek o około 10 % czyli o 11 498. W tej kategorii przez 10 lat odnotowano wyjątkowo duży spadek – w 2004 roku odnotowano 266 591 włamań. Oznacza to średni dzienny spadek o 437 .

Kradzież cudzej rzeczy

Spadek z 214 616 w 2013 roku do 174 900 w 2014 roku. Jest to spadek o 19 %, czyli o 39 716. Jeszcze 10 lat temu liczba kradzieży wynosiła 339 086. Oznacza to średni dzienny spadek o 450.

Kradzież samochodu

Spadek z 15 465 w 2013 roku do 14 124 w 2014 roku. Jest to spadek o  9 %, czyli o 1341. W 2004 roku liczba tych przestępstw wyniosła 51 150. Oznacza to spadek w ostatnim dziesięcioleciu o 62 %, a średni dzienny spadek o 101 przypadków kradzieży samochodu.

Zmniejszeniu uległa także liczba innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu:

■Zabójstw – o 7 % mniej. Jest to spadek z 574 w 2013 roku do 532 w 2014 – natomiast w 2004 r liczba zabójstw wynosiła 980. Na przestrzeni 10 lat jest to spadek średnio o 1,2 dziennie. Podczas jednego dnia 2004 r. średnio dokonywano 2,7 zabójstw, natomiast w 2014 - 1,5.
■Zgwałceń – o 2 %, czyli o 33 zdarzenia mniej. Jest to spadek z 1362 w 2013 roku do 1329 w 2014 – natomiast w 2004 r. liczba tych przestępstw wyniosła 2 176. Średnio w 2004 r. dziennie odnotowywano 6  przestępstw, podczas gdy w 2014 roku już tylko 3,6.
Przestępczość narkotykowa

Intensyfikacja walki z przestępczością narkotykową w 2014 przyniosła zwiększenie liczby zabezpieczonych narkotyków.  Policjanci zabezpieczyli ponad 3,7 tony środków odurzających, podczas gdy rok wcześniej było to blisko 1,9 tony.

Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Liczba przestępstw drogowych w 2014 roku spadła o 53 819, czyli o 38 % w stosunku do roku 2013. Ogólna liczba przestępstw drogowych w 2014 roku wyniosła 87 085. Dane za poprzedni rok (2013)  były wyższe i wyniosły 140 904 (wszystkie przestępstwa drogowe).

Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2014 roku do 2013, widać utrzymującą się tendencję spadkową biorąc pod uwagę liczbę wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku doszło do 34 694 wypadków – jest to o 691 mniej niż w roku poprzednim. W 2014 r. liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 3 171 osób, co oznacza, że na polskich drogach zginęło o 120 osób mniej niż w roku 2013. Spadła również liczba osób rannych, w 2014 wyniosła ona 42 177 osób i było to o 1294 osoby mniej niż w 2013 roku.

Wykrywalność ogółu przestępstw utrzymuje się na poziomie zeszłorocznym i wynosi 66,7 %. Praktycznie oznacza to, że średnio, w przypadku każdych dwóch na trzy stwierdzone przestępstwa, zostaje wskazany podejrzany o ich popełnienie i zostają mu przedstawione zarzuty karne. Jeśli popatrzymy na wykrywalność przed 10 laty, to w 2004 roku wyniosła ona 56,2 %. 10 kolejnych lat pracy Policji spowodowało wzrost ogólnej wykrywalności o 10,5 %.

Ogólna liczba podejrzanych w 2014 roku wyniosła 363 582 osoby.

W obszarze przestępczości nieletnich, niższe wartości odnotowano zarówno, jeśli chodzi o liczbę czynów karalnych – spadek wyniósł 28 907, co oznacza obniżenie liczby czynów z 71 642 w 2013 roku do 42 735 w roku 2014, co stanowi blisko 40 %. Liczba zarejestrowanych podejrzanych nieletnich wyniosła  17 287 w 2014 roku i była niższa o 7 961 niż rok wcześniej.

Centralne Biuro Śledcze Policji

9 października 2014 roku rozpoczęła funkcjonowanie „nowa” jednostka organizacyjna Policji – Centralne Biuro Śledcze Policji, która powstała z wyodrębnienia ze struktur KGP Centralnego Biura Śledczego KGP.

W 2014 roku policjanci CBŚP zatrzymali 1622 osoby podejrzane o udział w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym 154 liderów. 508 osobom przedstawiono zarzuty z art. 299 kk („pranie pieniędzy”). Zabezpieczono mienie na kwotę blisko 0,4 mld zł. Ponadto funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli ponad 2 tony narkotyków co stanowi blisko trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym (jedną ze zrealizowanych spraw wpisującą się w te wartości, a wartą szczególnej uwagi, jest sprawa sprowadzania z Iranu dywanów, w nitkach których przemycana była heroina).

Zlikwidowano 188 plantacji (w tym jedną z największych w Polsce, prowadzoną przez pseudokibiców jednego z piłkarskich klubów sportowych, gdzie zabezpieczono ponad pół tony narkotyków). Zlikwidowano również 28 fabryk, w których produkowano papierosy lub krajankę tytoniową. Policjanci zabezpieczyli także 232 jednostki broni.

Program standaryzacji komend i komisariatów Policji

W 2014 roku rozstrzygnięto 272 przetaragi na remonty i inwestycje na łączną kwotę 572 466 808 zł. W tym zakończono 56 projektów inwestycyjnych i remontowych. Dzięki realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych poprawiono warunki służby blisko 10-ciu tysiącom policjantów i pracownikom Policji.

Badania opinii społecznej CBOS pokazują, że 70 % respondentów uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Dodatkowo 90% twierdzi, że bezpiecznie jest w miejscu ich zamieszkania. Jest to najwyższy wskaźnik w ostatnim dwudziestoleciu.  72,4 % Polaków  dobrze ocenia pracę policjantów w miejscu zamieszkania (Polskie Badanie Przestępczości) podczas gdy wg. badań EUROSTATU opublikowanych w zeszłym roku, tylko 6,4 % Polaków obawia się przemocy, przestępczości lub wandalizmu. Stawia to Polskę, wspólnie z Litwą, na drugim miejscu wśród najbezpieczniejszych państw UE.

/źródło KGP/
 
Policjanci znów zagrają z WOŚP Drukuj

Image

Aby wesprzeć WOŚP wzorem lat ubiegłych policjanci województwa łódzkiego przygotowali licytację niepowtarzalnej atrakcji.
W tym roku atrakcją do wylicytowania będzie dwugodzinna służba w Ruchomym Stanowisku Dowodzenia. To specjalistyczny pojazd naszpikowany elektroniką i wyposażony w zaawansowany monitoring służący do kierowania siłami policyjnymi. Podobne pojazdy można zobaczyć jedynie w filmach sensacyjnych.  Podczas tego spotkania zwycięzca licytacji będzie miał okazję poznać specyfikę działań sztabowych Policji. Aukcję znajdziecie na stronie:

 http://aukcje.wosp.org.pl/pokieruj-ruchomym-stanowiskiem-dowodzenia-rsd-i1290199

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 679
LINKI
Jednostki Policji
Mediatorzy