Strona główna arrow Z życia jednostki
wtorek, 22 lipiec 2014
 
 
policjant roku
Policjant Roku 2014
Z życia jednostki


Podpisano porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych Drukuj

23 czerwca 2014 roku w Urzędzie Miasta Kutno I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie nadkom. Zbigniew Gruszczyński podpisał porozumienie z Prezydentem miasta Kutno Zbigniewem Burzyńskim w sprawie dofinansowania służb ponadnormatywnych policjantów. Na ten cel miasto przeznaczyło środki finansowe w kwocie 20 000 zł. W ramach porozumienia funkcjonariusze KPP w Kutnie będą dodatkowo pełnić służbę na terenie miasta Kutno w piątki, soboty i niedzielę od 28 czerwca do końca września. Patrole te dyslokowane będą w oparciu o wcześniejszą analizę stanu zagrożenia. 

Image 

 
Debata w Żychlinie Drukuj

W piątek 30 maja 2014 roku w Żychlinie odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy. Spotkanie miało na celu wymianę opinii pomiędzy społeczeństwem, władzami samorządowymi i Policją oraz wypracowanie wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Debata odbyła się w budynku Domu Kultury a tematem przewodnim było hasło „Przestępczość wobec osób starszych”. Gospodarze spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie nadkomisarz Zbigniew Gruszczyński, Komendant Komisariatu Policji w Żychlinie komisarz Rafał Towalski oraz Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak przywitali przybyłych gości.  Debata miała charakter otwarty i mógł na nią przyjść każdy mieszkaniec gminy.

 

           Image

 

Komendant Komisarz Rafał Towalski przedstawił prezentację dotyczącą zagrożeń, jakie występują w stosunku do osób starszych, samotnie zamieszkujących. Zostały omówione oszustwa metodami „na wnuczka” czy „administrację”. I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie przedstawił wyniki pracy kutnowskich i żychlińskich Policjantów oraz omówił sytuację i zagrożenia na drogach Gminy Żychlin. Omówione zostały działania prewencyjne m.in. „Kieruj się rozsądkiem”, „ Stop pijanym kierowcom”.

 

Następnie głos zabrali mieszkańcy gminy Żychlin, którzy zadawali pytania dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Poruszano takie tematy jak sprzedaż alkoholu nieletnim, bezpieczeństwo na drogach, problemy z środkami odurzającymi.

Na koniec spotkania uczestnicy debaty wypełnili ankiety, dzięki którym organizacja kolejnych tego typu inicjatyw będzie dużo łatwiejsza.

 
Debata społeczna w Krośniewicach Drukuj

29 kwietnia 2014 roku w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach policjanci przygotowali debatę społeczną dotyczącą „Problematyki uzależnień dzieci i młodzieży”

W spotkaniu, którego mottem były słowa św. Pawła „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” uczestniczyli mieszkańcy Gminy Krośniewice oraz młodzież szkolna. Debatę otworzył Komendant Komisariatu Policji w Krośniewicach nadkom. Ireneusz Wrzesiński, który wprowadził w zagadnienie spotkania. Głos zabrał również Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach Pan Waldemar Pietrzak oraz Burmistrz Krośniewic Pani Julianna Barbara Herman. Profilaktykę uzależnień wśród młodzieży omówiła Pani Anna Stuchała, psycholog z Wydziału Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a wpływ uzależnień na przestępczość wśród nieletnich przedstawiła asp. Edyta Machnik z Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Po wystąpieniach ekspertów wywiązała się dyskusja na tematy omawiane w debacie. Na zakończenie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Kutnie mł.insp. Jan Kuropatwa, który podsumował debatę i podziękował wszystkim za przybycie i dyskusję w spotkaniu.

     Image

 
Wielkanocne spotkanie w kutnowskiej komendzie Drukuj

Komendant Powiatowy Policji w Kutnie mł. insp. Jan Kuropatwa zorganizował spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Uroczystość stała się okazją do podzielenia się jajkiem i złożenia sobie życzeń świątecznych.

18 kwietnia 2014 roku na świetlicy w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie spotkało się obecne i byłe kierownictwo jednostki, policjanci i pracownicy cywilni. Na wstępie życzenia zebranym i ich rodzinom złożył komendant mł. insp. Jan Kuropatwa, a modlitwę odmówił ksiądz Jan Dobrodziej- kapelan kutnowskich policjantów. Świąteczne spotkanie było kolejną okazją do zacieśnienia policyjnej solidarności zawodowej.

 

         Image

 

       Image

 

         Image

       

 

 

 

 
Pierwsi w województwie Drukuj

21 lutego 2014 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie odbyła się narada roczna podsumowująca wyniki osiągnięte przez kutnowskich funkcjonariuszy w 2013 roku. W spotkaniu wzięła udział Pani insp. Renata Kasprzyk –Papierniak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, kierownictwo kutnowskiej komendy na czele z Komendantem Powiatowym mł.insp. Janem Kuropatwą oraz zaproszeni goście, przedstawiciele samorządów, instytucji oraz służb mundurowych współpracujących z funkcjonariuszami Policji.

Narada rozpoczęła się przedstawieniem wyników osiągniętych przez kutnowskich funkcjonariuszy. Prezentację omówi I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie nadkom. Zbigniew Gruszczyński.

      Image

Następnie głos zabrała Pani insp. Renata Kasprzyk-Papierniak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Komenda Powiatowa Policji w Kutnie najlepiej wypadła w rankingu komend powiatowych pod kątem realizacji mierników Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Policji. Pani Komendant podziękowała za osiągnięte wyniki wszystkim pracownikom kutnowskiej komendy.

      Image

Podziękowania swoim podwładnym złożył również Komendant Powiatowy Policji w Kutnie mł. insp. Jan Kuropatwa, który zauważył, że kutnowska jednostka pierwsze miejsce w województwie zajmuje już po raz drugi. Jak stwierdził Pan Komendant nie było by to możliwe bez współpracy z samorządami i instytucjami, którymi bliskie są działania w  zakresie bezpieczeństwa publicznego.

      Image

Na koniec narady Pani Starosta Kutnowski, Mirosława Gal-Grabowska w imieniu zaproszonych gości złożyła życzenia dalszych sukcesów w trudnej policyjnej służbie. 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 56
LINKI
Jednostki Policji
Mediatorzy