Strona główna arrow Z życia jednostki
czwartek, 17 kwiecień 2014
 
 


 

Z życia jednostki


Pierwsi w województwie Drukuj

21 lutego 2014 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie odbyła się narada roczna podsumowująca wyniki osiągnięte przez kutnowskich funkcjonariuszy w 2013 roku. W spotkaniu wzięła udział Pani insp. Renata Kasprzyk –Papierniak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, kierownictwo kutnowskiej komendy na czele z Komendantem Powiatowym mł.insp. Janem Kuropatwą oraz zaproszeni goście, przedstawiciele samorządów, instytucji oraz służb mundurowych współpracujących z funkcjonariuszami Policji.

Narada rozpoczęła się przedstawieniem wyników osiągniętych przez kutnowskich funkcjonariuszy. Prezentację omówi I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie nadkom. Zbigniew Gruszczyński.

      Image

Następnie głos zabrała Pani insp. Renata Kasprzyk-Papierniak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Komenda Powiatowa Policji w Kutnie najlepiej wypadła w rankingu komend powiatowych pod kątem realizacji mierników Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Policji. Pani Komendant podziękowała za osiągnięte wyniki wszystkim pracownikom kutnowskiej komendy.

      Image

Podziękowania swoim podwładnym złożył również Komendant Powiatowy Policji w Kutnie mł. insp. Jan Kuropatwa, który zauważył, że kutnowska jednostka pierwsze miejsce w województwie zajmuje już po raz drugi. Jak stwierdził Pan Komendant nie było by to możliwe bez współpracy z samorządami i instytucjami, którymi bliskie są działania w  zakresie bezpieczeństwa publicznego.

      Image

Na koniec narady Pani Starosta Kutnowski, Mirosława Gal-Grabowska w imieniu zaproszonych gości złożyła życzenia dalszych sukcesów w trudnej policyjnej służbie. 

 
Nowi Komendanci w Żychlinie. Drukuj

Kom. Rafał Towalski i st.asp Bartosz Janiszewski od 1 lutego 2014 roku dowodzą Komisariatem Policji w Żychlinie. Rozkazy personalne wręczył Komendant Powiatowy Policji w Kutnie mł. insp. Jan Kuropatwa.

W poniedziałek w budynku Komisariatu Policji w Żychlinie miała miejsce uroczystość oficjalnego wprowadzenia na urząd Komendanta Komisariatu Policji w Żychlinie kom. Rafała Towalskiego. Rozkaz personalny odebrał również jego zastępca st.asp. Bartosz Janiszewski. W uroczystości brali udział przedstawiciele samorządów lokalnych z którymi na co dzień współpracuje żychlińska jednostka.

  Image 

Kom. Rafał Towalski w Policji pracuje od 1999 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W ostatnim czasie pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Żychlinie. St.asp. Bartosz Janiszewski jest funkcjonariuszem Policji od 1997 roku. Ostatnio pracował jako detektyw Zespołu ds. Kryminalnych w Komisariacie Policji w Krośniewicach.

          Image

Nowe władze Komisariatu przyjęły gratulacje i życzenia od przybyłych gości oraz kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. 

 
OTWARCIE ZMODERNIZOWANEGO KOMISARIATU POLICJI W KROŚNIEWICACH Drukuj

24 stycznia 2014 roku o godzinie 13.00  nastąpiło otwarcie zmodernizowanego Komisariatu Policji w Krośniewicach przy ul. B. Prusa 19.  Oprócz przebudowy powstała dodatkowo część garażowo-magazynowa i boksy dla psów służbowych. Łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły 1 138 772 złote. Prace rozpoczęto w grudniu 2012 roku a ostatecznie zakończono w grudniu 2013 roku. Komisariat został objęty  programem  standaryzacji komend i komisariatów Policji, który zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego jednostek różnego szczebla.

W uroczystości wziął udział Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Banachowicz wraz z zastępcami oraz kadra kierownicza komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego. Otwarcie zaszczycili swoją obecnością znamienici goście  wśród , których nie zabrakło władz województwa i władz samorządowych . Za przybycie dziękujemy Wicewojewodzie Łódzkiemu Panu Pawłowi Bejdzie, przedstawicielom marszałka województwa łódzkiego oraz władzom samorządowym, w szczególności burmistrz Krośniewic Pani Juliannie Barbarze Herman, wójtowi gminy Dąbrowice Pani Małgorzacie Stokfisz oraz wójtowi gminy Nowe Ostrowy Panu Zdzisławowi Kostrzewie.

Program standaryzacji komend i komisariatów policji jest realizowany od 2013 roku, zaplanowany jest do 2015. Jego wykonawcą jest Komendant Główny Policji odpowiedzialny jest za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów policji.
Historia krośniewickiej Policji sięga 1918 roku. Wówczas posterunek liczył 6 funkcjonariuszy. W roku 1984  został przeniesiony do budynku przy ul. Prusa 19. Był to wówczas nowo wybudowany obiekt. Na parterze znajdowały się garaże, a na piętrze pomieszczenia biurowe. W takim kształcie obiekt funkcjonował do grudnia 2012 roku. W 1991 roku posterunek przekształcono w komisariat. W obecnej chwili w składzie etatowym komisariatu  znajduje się 19 policjantów oraz 1,5 etatu cywilnego. Policjanci pełnią służbę w dwóch zespołach: Zespole do spraw Prewencji i Zespole do spraw Kryminalnych. Zasięg działania komisariatu obejmuje trzy gminy: Gminę Krośniewice licząca 8730 mieszkańców, Gminę  Nowe Ostrowy - 3747 mieszkańców i Gminę Dąbrowice - 2003 mieszkańców.
Na podstawie decyzji  Starosty Kutnowskiego o wydaniu pozwolenia na budowę, w dniu 14 grudnia 2012 roku rozpoczęto prace  związane z przebudową i wyposażeniem budynku Komisariatu Policji w Krośniewicach, budową budynku garażowo-magazynowego z boksami dla psów oraz ukształtowaniem terenu. Prace budowlane zakończyły się w dniu 20-08-2013 roku, a prace związane z ukształtowaniem terenu zostały zakończone w dniu 09-12-2013 roku. Łącznie nakłady poniesione na inwestycję wyniosły 1.138.772 zł, w tym na roboty budowlane 905.611 zł. Dzięki przeprowadzonej modernizacji budynek został dostosowany do obowiązujących przepisów m.in. sanitarnych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Obiekt został także przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych /podjazd o łagodnym kącie nachylenia, toaleta/. W komisariacie zagospodarowano 9 nowych pomieszczeń, w tym 4 pomieszczenia biurowe, zbudowano garaż mieszczący trzy samochody służbowe oraz dwa kojce dla psów z pomieszczeniem gospodarczym. Wnętrze budynku zostało wyposażone w nowe meble biurowe, komputery, sprzęt RTV i AGD.

Dzięki wsparciu finansowemu samorządu, w grudniu 2013 roku Komisariat Policji w Krośniewicach  otrzymał nowy, oznakowany radiowóz marki Kia Ceed.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 
Wigilijne spotkanie Drukuj

20 grudnia 2013 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. We wspólnym kolędowaniu uczestniczyli policjanci, pracownicy Policji oraz emeryci policyjni.

Na wstępie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Kutnie mł. insp. Jan Kuropatwa, który życzył wszystkim zebranym oraz ich rodzinom pogodnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Padły również słowa podziękowania za rok wytężonej ciężkiej pracy, która pozwoliła kutnowskiej jednostce osiągnąć wyniki w czołówce komend powiatowych garnizonu łódzkiego.

Kapelan ksiądz Jan Dobrodziej przy dźwiękach kolęd podkreślił wagę i poszanowanie pracy policjantów w służbie dla drugiego człowieka.

  Image 

 
Turniej piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie Drukuj

16 listopada 2013 roku w Hali Sportowej Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach odbył się Turniej halowej piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie.

Głównym organizatorem i pomysłodawcą turnieju był Komendant Powiatowy Policji w Kutnie i jednocześnie Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA mł. insp. Jan Kuropatwa. Patronat honorowy nad imprezą objęła Burmistrz Krośniewic Pani Julianna Barbara Herman. W rozgrywkach uczestniczyło osiem drużyn z komend powiatowych województwa łódzkiego.  Do rywalizacji stanęły reprezentacje z Kutna, Bełchatowa, Łasku, Łowicza, Łęczycy, Opoczna, Łodzi Wschód oraz Zgierza.

   Image

Zmagania sportowe otworzył gospodarz imprezy mł.insp. Jan Kuropatwa oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Pani Małgorzata Przygodzka.Po losowaniu zawodnicy przystąpili do rywalizacji sportowej.

Najlepszą drużyną turnieju okazała się reprezentacja Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, która w finale pokonała drużynę Łódź Wschód. W regulaminowym czasie mecz zakończył się wynikiem 1-1. W rzutach karnych lepsi okazali się zawodnicy z Łęczycy, wygrywając 3-1.Trzecie miejsce w zawodach zajęła reprezentacja Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie pokonując Zgierz 3-1.

    Image

Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Wiktor Wiśniewski reprezentant Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Organizatorzy ufundowali również nagrody dodatkowe. Najlepszym piłkarzem został wybrany Artur Kijewski z Komendy Powiatowej Policji  Łódź Wschód, a za najlepszego bramkarza uznano Jarosława Matusiaka z łęczyckiej drużyny.  Ufundowano również nagrodę „Fair play”. Wejściówki do Aquaparku w Kutnie odebrali piłkarze z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.  

    Image

Podczas uroczystego zakończenia imprezy nagrody wręczali;

- Komendant Powiatowy Policji w Kutnie mł.insp. Jan Kuropatwa

- I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie nadkom. Zbigniew Gruszczyński

- Burmistrz Krośniewic Pani Julianna Barbara Herman

    Image

Za pomoc w zorganizowaniu turnieju na szczególne podziękowania zasługują: Pan Robert Nowak z Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, który prowadził cały turniej oraz sędziowie Zbigniew Morawski oraz  Tomasz Garwicki.

  Image

Organizator imprezy Komendant Powiatowy Policji w Kutnie mł.insp. Jan Kuropatwa zapowiedział kontynuację turnieju w przyszłym roku. 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 52
LINKI
Jednostki Policji
Mediatorzy