Strona główna arrow Z życia jednostki
niedziela, 21 wrzesień 2014
 
 
Z życia jednostki


Policjanci z Niemiec z wizytą w Kutnie Drukuj

31 sierpnia 2014 roku 6-cio osobowa grupa niemieckich policjantów gościła w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie. Goście są członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA z Cottbus. Grupę przyjął Komendant Powiatowy Policji w Kutnie mł. insp. Jan Kuropatwa, który pełni również funkcję Prezesa Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA zostało utworzone w 1950 roku w Anglii. Skupia funkcjonariuszy policji, straży granicznej oraz emerytów tych służb – łącznie ponad 350 tysięcy osób na całym świecie. Celem IPA jest tworzenie więzów między członkami z różnych krajów oraz krzewienie idei tolerancji. Polski oddział stowarzyszenia powstał w 1992 roku. Przy Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie również istnieje oddział międzynarodowego stowarzyszenia IPA Region Kutno.

 

 

      Image
 
Dodatkowe patrole policji w Krośniewicach Drukuj

Burmistrz Krośniewic Pani Julianna Barbara Herman i Komendant Powiatowy Policji w Kutnie mł.insp. Jan Kuropatwa podpisali porozumienie, w którym zawarto przekazanie kwoty 3 tysięcy złotych na dodatkowe służby ponadnormatywne realizowane przez policjantów.

Mundurowi w patrolach pieszych będą tam, gdzie istnieje najwyższy poziom zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami na terenie Gminy Krośniewice. Środki pieniężne będą wykorzystane do połowy grudnia 2014 roku.

      

        Image

 

 
Powiatowe obchody święta policji Drukuj

24 lipca 2014 roku w dniu Święta Policji już po raz drugi, na strzelnicy koła Strzeleckiego „Orzeł” odbyły się zawody strzeleckie służb mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie. Do rywalizacji stanęło 10 drużyn. Trzyosobowe ekipy reprezentowały Straż Miejską w Kutnie, Jednostkę Wojskową ze Sklęczek, Państwową Straż Pożarną, Straż Ochrony Kolei, Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, Komisariat Policji w Krośniewicach, Komisariat Policji w Żychlinie oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Kutno. Rywalizację w strzelaniu z karabinka pneumatycznego oraz kbks-u wygrała drużyna z Komisariatu Policji w Żychlinie, II miejsce zajęła drużyna z Komisariatu Policji w Krośniewicach a za nią uplasowała się reprezentacja Jednostki Wojskowej ze Sklęczek. Indywidualnie najlepszym strzelcem okazał się asp. Janusz Osowski z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego. Tuż za nim sierż. szt. Łukasz Sierka a III miejsce zajął nadkom. Ireneusz Wrzesiński Komendant Komisariatu Policji w Krośniewicach.

          Image

          Image

Święto Policji to okazja do wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe dla wyróżniających się policjantek i policjantów oraz uhonorowanie osób szczególnie zaangażowanych we współpracę z Policją.

 

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński podinspektorem Policji mianował – nadkom. Zbigniewa Gruszczyńskiego. Uroczyste mianowanie miało miejsce 14 lipca podczas odprawy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

          Image

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz nadał Złotą Odznakę Zasłużony Policjant- mł.insp. Janowi Kuropatwie. Uroczyste mianowanie miało miejsce 17 lipca 2014 roku w Sieradzu, podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji.

 

          Image

W Sieradzu również, Srebrny Medal za Zasługi dla Policji nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał- Komendanta Straży Miejskiej w Kutnie Pan Ryszard Wilanowski.

          Image

 

Brązowy Medal za Zasługi dla Policji otrzymał- mjr Marcin Grams z Jednostki Wojskowej ze Sklęczek.

 

           Image

Srebrny Medal za Zasługi dla Policji został nadany również Wójtowi Gminy Bedlno Panu Krzysztofowi Kołachowi.

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczył- st.asp. Grzankowskiego Piotra, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz nadał Złotą Odznakę Zasłużony Policjant- asp. szt. Panasiuk Krzysztofowi.

         Image

 

24 lipca 2014 roku kutnowscy policjanci odebrali mianowania na wyższe stopnie służbowe :

- w korpusie oficerów- 2 mianowania,

- w korpusie aspirantów- 34 mianowania

- w korpusie podoficerów -28 mianowań,

- w korpusie posterunkowych - 9 mianowań.

         Image

 
Podpisano porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych Drukuj

23 czerwca 2014 roku w Urzędzie Miasta Kutno I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie nadkom. Zbigniew Gruszczyński podpisał porozumienie z Prezydentem miasta Kutno Zbigniewem Burzyńskim w sprawie dofinansowania służb ponadnormatywnych policjantów. Na ten cel miasto przeznaczyło środki finansowe w kwocie 20 000 zł. W ramach porozumienia funkcjonariusze KPP w Kutnie będą dodatkowo pełnić służbę na terenie miasta Kutno w piątki, soboty i niedzielę od 28 czerwca do końca września. Patrole te dyslokowane będą w oparciu o wcześniejszą analizę stanu zagrożenia. 

Image 

 
Debata w Żychlinie Drukuj

W piątek 30 maja 2014 roku w Żychlinie odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy. Spotkanie miało na celu wymianę opinii pomiędzy społeczeństwem, władzami samorządowymi i Policją oraz wypracowanie wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Debata odbyła się w budynku Domu Kultury a tematem przewodnim było hasło „Przestępczość wobec osób starszych”. Gospodarze spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie nadkomisarz Zbigniew Gruszczyński, Komendant Komisariatu Policji w Żychlinie komisarz Rafał Towalski oraz Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak przywitali przybyłych gości.  Debata miała charakter otwarty i mógł na nią przyjść każdy mieszkaniec gminy.

 

           Image

 

Komendant Komisarz Rafał Towalski przedstawił prezentację dotyczącą zagrożeń, jakie występują w stosunku do osób starszych, samotnie zamieszkujących. Zostały omówione oszustwa metodami „na wnuczka” czy „administrację”. I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie przedstawił wyniki pracy kutnowskich i żychlińskich Policjantów oraz omówił sytuację i zagrożenia na drogach Gminy Żychlin. Omówione zostały działania prewencyjne m.in. „Kieruj się rozsądkiem”, „ Stop pijanym kierowcom”.

 

Następnie głos zabrali mieszkańcy gminy Żychlin, którzy zadawali pytania dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Poruszano takie tematy jak sprzedaż alkoholu nieletnim, bezpieczeństwo na drogach, problemy z środkami odurzającymi.

Na koniec spotkania uczestnicy debaty wypełnili ankiety, dzięki którym organizacja kolejnych tego typu inicjatyw będzie dużo łatwiejsza.

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 59
LINKI
Jednostki Policji
Mediatorzy