Skargi na działalność Policji - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Skargi i wnioski

Skargi na działalność Policji

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do

Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Przyjęcia interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 09:00 - 17:00

od wtorku do piątku w godz. 09:00 - 15:00

telefon: 0-22 55 17 760, o-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko - mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

sekretariat (+48) 58 764 73 02

fax (+48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon: (+48) 58 764 73 06

poniedziałek w godzinach 10:00 - 17:00

wtorek, środa, czwartek w godzinach 09:00 - 15:00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40-032 Katowice

telefon: (+48 32) 72 86 800

fax (+48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach 09:00 - 15:00

wtorek w godzinach 10:00 - 17:00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław

sekretariat: (+48) 71 34 69 115

fax (+48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 09:00 - 15:00

środa w godzinach 10:00 - 17:00

 

 linki: strona głowna RPO www.rpo.gov.pl

           formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/