Informacje o rozpatrzonych petycjach - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Informacje o rozpatrzonych petycjach

Zgodnie z art 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (dz. U. z 2014 r. poz. 1195) zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach będzie publikowna corocznie do 30 czerwca, za rok poprzedzający udostepnienie.

 

W 2015 roku do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie nie wpłyneły żadne petycje.