Plany priorytetowe pracy dzielnicowych - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Plany priorytetowe pracy dzielnicowych

Plany priorytetowe pracy dzielnicowych

 

 

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 1 w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018 r. - sporządził mł.asp Łukasz Walczak

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Skłodowskiej 50 oraz w rejonie bloku przy ul. Wybickiego 2 w Kutnie w godz 17-24. Na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń oraz wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu bloku przez służby patrolowe i służbe obchodową dzielnicowego.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Podjęcie współpracy ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z administracją RSM Pionier.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 2 w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018r. - sporządził w zastępstwie mł.asp. Łukasz Walczak

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w rejonie bloku przy ul.Północnej 59 w Kutnie w godz. 17-23. Na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń oraz wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu bloku przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Podjęcie współpracy ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa współpraca z administracją RSM Pionier.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 3  w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018r. - w trakcie aktualizacji

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 4 w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018r. -sporządzony przez asp. Rafaela Stankiewicza

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w rejonie sklepu z alkoholem przy ul. Jagiełły 15 - w tym również z tyłu budynku. Na podstawie wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnionych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu sklepu ze sprzedażą alkoholu przez słuzbe patrolową.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Podjęcie współpracy ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z MKRPA, przeprowadzenie rozmowy z właściecielem sklepu.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 5 w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018r. -sporządzony przes asp.Rafała Olczaka

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócenia łądu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w rejonie posesji przy ul. Warszawskie Przedmieście 22A oraz przy sklepie "winiarskim u. Warszawskie Przedmieście 20. Na podstawie wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu sklepu ze sprzedażą alkoholu przez służbę patrolową.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraa z MKRPA, przeprowadzenie rozmowy z właścicielem sklepu.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 6 w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018r. - sporządzony w zastępstwie przez mł.asp. Rafaela Stankiewicza

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w rejonie skweru przy ul. Miłej. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu skweru przez służbę patrolową.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 7 w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018r. - sporządził w zastępstwie asp. Rafał Olczak

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywania alkoholu , wybryki chuligańskie w rejonie posesji przy ul. Sienkiewicza (28-42)

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu sklepu ze sprzedażą alkoholu przez służbę patrolową.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z MKRPA.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 8  w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018r. - sporządzony przez asp. szt. Łukasza Sroczyńskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Spożywanie alkoholu w miejscu niewyznaczonym oraz zakłócanie ładu i porządku w rejonie sklepu ze sprzedazą alkoholu w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 113. W związku z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa i skargami lokalnych mieszkańców

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości zdarzeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie kontroli w rejonie sklepu przy ul. Łąkoszyńskiej 113 w Kutnie przez służbe patrolową i obchodową dzielnicowego.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli parkingów, współpraca z MKRPA.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 9 w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018r. - sporządzony w zastepstwie przez asp.szt. Łukasza Sroczyńskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Spożywanie alkoholu w miejscu niewyznaczonym tj. przystanek MZK w Kutnie przy ul Zbożowej 1. W związku z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa i skragami lokalnych mieszkańców.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywanych przestępstw w danym rejonie zagrożonym

3. Proponowane działania.

Zwiększenie kontroli  w rejonie przystanku przy ul. Zbożowej 1 w Kutnie przez służbe patrolową oraz służbę obchodowa dzielnicowego.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli przystanku

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 10 w okresie 01.07.2018 -31.12.2018r. - sporządzony przez st.asp. Marcina Dominowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu. 

Zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie obiektu sportowego w m. Gołębiew Nowy w godz. 17-22. Zagrożenie zostało wskazane w związku ze głoszeniami mieszkańców.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości zachowań niezgodnych z prawemw danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Zwiekszenie kontroli ww miejsc przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z pracownikami Urzedu Gminy, przedszkola, sołtysami w celu wyeliminowania zagrożenia.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 11 w okresie 01.07.2018-31.12.2018r. - sporządzony w zastępstwie przez st.asp. Marcina Dominowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie kompleksu leśnego w m. Strzegocin poprzez wyrzucanie odpadów komunalnych na teren lasu oraz kłusownictwo. Zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń na KMZB.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości zachowań niezgodnych z prawem w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie kontroli ww miejsc przez służby patrolowe i służbe obchodową dzielnicowego oraz Straży Leśnej

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Sraża Leśną w celu zwiekszenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z pracownikami Urzędu Gminy, szkołami, sołtysami w celu wyeliminowania problemów mieszkańców.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 12 w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018 r. - sporządzony przez asp.szt. Andrzeja Rosiaka

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Spożywanie alkoholu i używanie słów wulgarnych w miejscowości Łęki Kościelne w obrębie sklepu spożywczego Łęki Kościelne 6 w godz. 12-20. Informacj auzyskana od lokalnych mieszkańców.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych  wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Kontrolowanie wyznaczonego miejsca zagrożonego w wyznaczonych godzinach.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Kontakt oraz współpraca z lokalną społecznością celem wymiany informacji w przedmiotowej sprawie. Prowadzenie rozmów z mieszkańcami oraz pracownikami sklepu na temat zgłaszania incydentów zachowania niezgodnego z prawem oraz osób zakłócających porządek prawny.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 13 w okresie 01.07.2018- 31.12.2018r. - sporządzony przez asp.szt. Macieja Śniecia

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Uszkodzenia mienia infrastruktury w rejonie Autostrady A-1 biegnącej przez miejscowość Niedrzew Drugi. Zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu przy sklepie spożywczym w Strzelcach ul. Spokojna 2, Klonowiec Stary 35. Kontrole w związku ze zgłoszeniem na KMZB.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu sklepów ze sprzedażą alkoholu przez służbę patrolową, zwiększanie kontroli rejonu przyległego do autostrady A-1 przez patrole po cywilnemu.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Podjęcie współpracy z władzami gminy w celu poprawy bezpieczeństwa.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 14 w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018 r. - sporządzony przez st.asp. Konrada Machnik

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Kradzieże i uszkodzenia mienia infrastruktury w rejonie autostrady A-1 biegnącej przez miejscowość Pomarzany. Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu przy sklepie spożywczym w Łaniętach oraz w parku w Łaniętach. Spożywanie alkoholu w rejonie wietlicy wiejskiej i sklepu w m. Suchodębie. Nietrzeźwi kierujący poruszający się w rejonach sklepów w m. Suchodębie i Łanięta.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu przyległego do autostrady A-1 przez patrole po cywilnemu.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Plan priorytetowy  dla rejonu służbowego nr 15 w  okresie 01.07.2018 r. do 31.12.018 r. -sporządzony przez asp.szt. Grzegorza Wasilewskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Cmentarz Parafialny w Żychlinie na ulicy Aleje Racławickie który dzieli się na stary i nowy .Cmentarz ten jest administrowany przez firmę GRANIT w Żychlinie Na teren cmentarza są dwa wejścia główne oraz trzecie wejście od strony zachodniej tj od strony gdzie są pola

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększyć w godzinach nocnych patrolowanie w/w cmentarza pod kątem dokonywanych kradzieży metali kolorowych z części nagrobkowych które są sprzedawane punktach skupu .Dokonywać kontroli cmentarza w ciągu dnia gdzie też dochodzi do kradzieży torebek pozostawionych przez kobiety sprzątające groby. W miesiącu październik – listopad kontrola cmentarza przez patrol pieszy gdzie będzie największy ruch osób odwiedzających groby przed świętem . Dokonywać obserwacji rejonu punktów skupu pod kątem próby sprzedaży skradzionych metali kolorowych

3. Proponowane działania.

Powiadomić firmę GRANIT o tym aby teren cmentarza był zamykany w okresie letnim zaraz po zmierzchu oraz w okresie jesienno -zimowym zaraz po godzinie 17:00 gdy robi się ciemno

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Firma Granit w Żychlinie ul. 3go Maja 26 . Kontrolowanie punktów skupów pod kątem sprzedaży metali kolorowych z rejonu cmentarza i nagrobków

Plan priorytetowy  dla rejonu służbowego nr 16 w okresie 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. - sporządzony przez asp. szt. Jarosława Piotrowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu

Nieprawidłowe oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz inne oznakowanie dokonane niezgodnie z przepisami Ruchu Drogowego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Eliminacja zjawiska

3. Proponowane działania.

Zmobilizowanie zarządców terenów do eliminacji zjawiska, właściwe oznakowanie.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Plan priorytetowy  dla rejonu służbowego nr 17 w okresie 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. -sporządzony przez mł.asp. Grzegorza Malejkę

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Przebywanie osób postronnych na terenie cmentarza żydowskiego usytuowanego w płn.-wsch. części terenu dzielnicy (ul. Łukasińskiego 57A) Te osoby postronne to głównie młodzież która przeświadczona o ustronności terenu spotyka się i grupuje się w tym miejscu w celu wspólnego spędzenia czasu. Osoby przebywające na tym terenie dopuszczają się także negatywnych zachowań tj. spożywania alkoholu , głośnego zachowania 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska przebywania w tym miejscu osób postronnych

3. Proponowane działania.

Objęcie szczególnym nadzorem nad terenem przez dzielnicowego.(systematyczne kontrole terenu w ramach służb obchodowych dzielnicy) – na bieżąco. Współpraca z ZPI KP Żychlin.( zwiększenie częstotliwości kontroli ) - na bieżąco. W razie potrzeby współpraca z administratorem terenu – Urzędem Gminy w Żychlinie( w przypadkach wymagających niezwłocznych i zdecydowanych działań pozostających w kompetencjach właściciela terenu) Właściwa reakcja na ujawnione przypadki naruszeń przepisów prawa( bezwzględne reagowanie na wszelkiego rodzaju czyny godzące w obowiązujący porządek prawny)

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 18 w okresie 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. -sporządzony przez mł.asp. Grzegorza Rosińskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Poważnym problemem na terenie rejonu służbowego D-IV w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego w miejscowości Budzyń jest spożywanie napojów alkoholowych w obrębie tego sklepu . Wykroczenia tego typu zostały zgłoszone przez społeczeństwo podczas obchodów służbowych w tym rejonie. Główną przyczyną takich zdarzeń jest niedostateczna kontrola oraz ilość patroli policyjnych. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego, spożywania napojów alkoholowych. Sposobem oceny jego realizacji będzie ocena efektywności działania przez lokalną społeczność.

3. Proponowane działania.

1)Częstsze kontrole rejonu miejscowości Budzyń rejonu sklepu spożywczo-przemysłowego w godzinach otwarcia tych sklepów ( od dnia 01.07.2018r do 31.12. 2018r). 

2) Nasilenie kontroli osób przebywających w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego w godzinach otwarcia tego sklepu( od dnia 01.07.2018r do 31.12. 2018r )

3) Egzekwowanie popełnianych wykroczeń w drodze postępowania mandatowego, w sporadycznych przypadkach pouczenia. 

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 19 w okresie 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. -sporządzony przez asp.szt. Pawła Pietrzaka

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w rejonach sklepów spożywczo-monopolowych w m. Oporów 15a i 25 gm. Oporów w godz. 16 – 22. Źródło informacji-lokalna społeczność.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Eliminacja patologii zjawiska. Oznaczenie budynków sklepów tablicami o zakazie spożywania alkoholu w rejonie sklepu. Sposobem oceny realizacji celu będzie ocena efektywności działania przez lokalną społeczność.

3. Proponowane działania.

Bezwzględne reagowanie na zjawisko podczas służb obchodowych dzielnicowego w rejonach wskazanych sklepów w godzinach występowania zjawiska. Realizacja przedsięwzięcia do czasu wyeliminowania zjawiska. Edukacja pracowników sklepów w zakresie przestrzegania USTAWY o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja przedsięwzięcia do 31.12.2018 roku.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Ogniwo Prewencji KP Żychlin – reagowanie na zjawisko podczas służb patrolowych w rejonach wskazanych sklepów w godzinach występowania zjawiska, informowanie właściwego miejscowo dzielnicowego o ujawnionych wykroczeniach.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 20 w okresie 01.07.2018 r. do 31.12.018 r. - sporządzony przez mł.asp. Huberta Kowalskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Niewystarczające i nieczytelne oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym w rejonie służbowym D – 20 tj. na terenie gminy Bedlno. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości numerem porządkowym. Sposób oceny realizacji celu będzie miał charakter zamknięty. 

3. Proponowane działania.

Informowanie mieszkańców gminy Bedlno o obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z braku niedopełnienia tego obowiązku ( art. 64 Kodeksu Wykroczeń )

Informowanie mieszkańców gminy Bedlno o tym ,iż brak oznaczenia numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek

Kontrola dotycząca realizacji obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym przez osoby odpowiedzialne oraz wyciąganie konsekwencji prawnych wynikających z nie realizacji tego obowiązku 

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Ogniwo Prewencji Komisariatu Policji w Żychlinie - informowanie właściwego miejscowo dzielnicowego o ujawnionych nieruchomościach na których nie jest dopełniony obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 21 w okresie 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku - sporządzony przez asp. Waldemara Szadkowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

 Na terenie mojego rejon służbowego na ulicy Łęczyckiej 17 znajduje się Zespół Szkół oraz Szkoła Podstawowa do której uczęszczają dzieci młodzież z Krośniewic i okolicznych miejscowości. Ponadto na ulicy Łęczyckiej 22 znajduje się sklep wielopowierzchniowy DINO ,dwa mniejsze sklepu spożywcze i PIZERA gdzie dochodzi do kradzieży sklepowych i spożywania napoi alkoholowych. Pozostałe sklepy spożywcze oferujące do sprzedaż napoje alkoholowe są położone przy ul. Południowej 18 , Łęczycka  1 i Kutnowskiej 6 i 28. Najczęściej zgłaszane interwencje i ujawnianie spożywania  napoi alkoholowych jest rejonie ul. Pl. Wolności oraz sklepu Tanie Alkohole ul. Kutnowska 2 , 6  i  28. Dochodzi tam do zakłócania ładu i  porządku publicznego oraz zakłócania ciszy nocnej przez grupująca się młodzież spożywająca różnego rodzaju napoje alkoholowe. Na  terenie dzielnicy  funkcjonuje Targowisko Miejskie przy ul. Targowej. Pod adresem Pl. Wolności 1 działa również Muzeum im. Dunin Borkowskiego posiadające w swoich zbiorach różnego rodzaju cenne eksponaty. Kościół  Parafialny Wniebowzięcia N.M.P położony jest przy ul. Pl. Wolności natomiast Kancelaria Parafialna usytuowana jest przy ul. Łęczyckiej 5. W rejonie służbowym działa Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz strażnica OSP Krośniewice.  Przy ul. 3-go Maja 4 funkcjonuje Bank PKO przed którym zainstalowany jest wolnostojący bankomat, który jest objęty szczególnym nadzorem. Na ul. A. Mickiewicza 5 funkcjonuje Miejskie Przedszkole w którego rejonie rodzice parkują niezgodnie z przepisami ruchu drogowego. Na w/w terenie zagrożeniami są drobne kradzieże kieszonkowe oraz zakłócanie ciszy nocnej i spożywanie napoi alkoholowych w rejonie sklepu.

2. Zakładany cel do osiągnięciass

- Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców miejsc zagrożonych , głownie w weekendy od lipca do grudnia 2018r.

- Rozmowy z mieszkańcami pod kontem ustalania sprawców popełnianych przestępstw i wykroczeń przede wszystkim na terenie targowiska miejskiego w Krośniewicach, a także działania profilaktyczne zapobiegające tego typu z zdarzeniom .

3. Proponowane działania.

Podczas pełnionych służb obchodowych w godzinach wieczorowo nocnych szczególnie w weekendy uświadamianie społeczeństwa o konsekwencjach popełnianych wykroczeń. Ponadto podczas służb obchodowych szczególnie w dni targowe (czwartki) informować mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach kradzieży kieszonkowych na terenie targowiska miejskiego w Krośniewicach

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z pracownikiem zajmującym się monitoringiem miejskim w Krośniewicach Panem Pawłem Woźniakowskim. Po ujawnieniu wszelkiego rodzaju wykroczeń i po przekazaniu zapisu na płycie CD podjęte zostaną czynności zmierzające do ustalenia sprawców i ich ściganie. Współpraca z dyrektorem Waldemarem Pietrzakiem i pedagogiem szkolnym Panią Renatą Bulewicz z Zespołu Szkół w Krośniewicach przy ul. Łęczyckiej 17 na temat osób małoletnich zagrożonych demoralizacją i ujawnionymi przypadkami pod wpływem napojów alkoholowych lub środków odurzających. Współpraca z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krośniewicach ul. Łęczycka 17 Panią Banasiak oraz z pedagogiem szkolnym Aleksandra Marciniak. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych w celu szybszego przepływu informacji mieszkańców o panujących zagrożeniach w ich miejscach zamieszkania. 

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 22 w okresie 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku -sporządzony przez asp. Krzysztofa Dąbrowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

- Krośniewice sklep ,,Biedronka” ul. Toruńska 10 w Krośniewicach dochodzi do licznych kradzieży.

- Krośniewice ul. Kolejowa teren boiska sportowego, gdzie dochodzi do grupowani się młodzieży w

- Krośniewicach ul. Parkowa Park Miejski     spożywanie alkoholu prze osoby nieletnie i dorosłe w ciągu dnia i wieczorami

-  Krośniewice ul. Poznańska 9a  budynek pustostanu po byłym młynie, oraz budynki pustostanów po kolei wąskotorowej ul. Kolejowa. Brak zabezpieczenia  gromadzenie się osób bezdomnych zaśmiecających teren.

Krośniewice ul. Kolejowa 25 blok 4,5, 6, oraz Park Miejski  gdzie gromadzi się młodzież, która zagrożona jest demoralizacją tj: spożywa alkohol, zaśmieca, oraz zakłóca ład i porządek. 

- Krośniewice  ul. osiedle  Przyszłość , Andersa, gdzie dochodzi do oszustw osób starszych mieszkających w blokach  np. metoda na wnuczka, gazownika , czy pracownika opieki społecznej

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążyć do ujawniania sprawców przestępstw i wykroczeń  szczególnie uciążliwych dla społeczeństw, oraz miejsc sprzedaży alkoholu  osoba nieletnim

3. Proponowane działania.

Zwiększenie służb patrolowych i kryminalnych w miejscach gdzie występują zagrożenia. Podczas organizowania działań ,, NIELAT ” dokonywać kontroli rejonów sklepów spożywczych pod kątem sprzedaży osobą małoletnim i nieletnim napojów alkoholowych. Informowanie społeczeństwa przez dzielnicowego o konsekwencjach prawnych popełnianych wykroczeń, w przypadku ujawnienia wykroczeń stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z właścicielami sklepów w których znajduje się monitoring. Po  ujawnieniu wszelkiego rodzaju wykroczeń i po przekazaniu zapisu podjęte zostaną czynności zmierzające do ustalenia sprawców i ich ściganie. Nawiązanie kontaktu ze przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych  w celu szybszego przepływu informacji mieszkańców o plonujących zagrożeniach. Rozmowa z samorządowcami Rady Miasta Krośniewice Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów  Alkoholową w celu rozwiązywania problemu osób uzależnionych.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 23 w okresie  01-07-2018r. do 31-12-2018r -sporządzony przez asp.szt. Kacpra Winklera

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Rejon 23 składa się z podległych 22 sołectw charakteryzuje się popełnianiem przestępstw oraz wykroczeń na podległym terenie, a w szczególności spożywanie alkoholu w rejonie miejscowości Kajew przystanek PKS oraz kradzieże paliwa stacja Lukoil Pomorzany.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ujawnianie sprawców wykroczeń uciążliwych dla mieszkańców miejsc zagrożonych oraz przeciwdziałanie takim zagrożeniom , oraz eliminowanie sprawców kradzieży poprzez prewencyjne wzmożenie patroli w rejonach stacji.

3. Proponowane działania.

1. W okresie lipca i sierpnia wzmożone kontrole wyznaczonego miejsca zagrożonego w rożnych porach dnia mi nocy.

2. W pozostałych miesiącach systematyczna kontrola. Oraz prowadzenie rozmów - spotkania ze społeczeństwem.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z kierownikami podległych stacji paliw oraz właścicielami jaki również lokalną społecznością celem wymiany informacji w przedmiotowej sprawie.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 24 w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018 r. - sporządzony przez asp.szt. Waldemara Kacprowicza

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W miejscowości Grodno gm. Nowe Ostrowy  znajdują się dwa akweny wodne , na których obowiązuje zakaz kąpieli oraz poruszania się pojazdami typu „QUAD”.N obszarach wiejskich zamieszkują osoby samotne w podeszłym wieku , które są narażone na bycie pokrzywdzonymi na skutek przestępstw dokonywanych przez osoby narodowości romskiej.

Spożywanie alkoholu w rejonie przystanków PKS w miejscowościach Imielno i Miksztal , sklepu spożywczego w miejscowości Imielno oraz na terenie akwenu wodnego w miejscowości Grodno

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążyć do ujawnienia sprawców przestępstw i wykroczeń uciążliwych społecznie oraz kontrola miejsc sprzedaży alkoholu

3. Proponowane działania.

W ramach służb obchodowych w okresie  od lipca do końca grudnia 2018 roku  kontrola punktów sprzedaży alkoholu, kontrola kierujących w celu ujawnienia nietrzeźwych kierujących. Spotkania w Szkole Podstawowej w Imielnie w miesiącu wrześniu  w celu  przeprowadzenia pogadanek z uczniami na temat bezpieczeństwa na drogach. Weryfikacja kart zagrożeń na terenie dzielnicy oraz działania zmierzające do ich wyeliminowania. W miesiącach październik –grudzień wspólne działania ze Strażą Leśną pod kątem kradzieży świerku. Uczestnictwo w spotkaniach na posiedzeniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Wspólne działania ze Służbami Ochrony Kolei pod katem kradzieży mienia na szlakach kolejowych. Sporządzanie meldunków informacyjnych z terenu gm.Nowe Ostrowy. W okresie wakacyjnym wzmożona kontrola akwenów wodnych w miejscowości Grodno pod kątem zakazu kąpieli.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

GOPS  Ostrowy, Urząd Gminy w Nowych Ostrowach, Szkoła w Imielnie, Kościoły: Parafie Grochów ,Imielno i Wola Pierowa - pomoc w ustaleniu zagrożeń  oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących występowania zagrożeń dla mieszkańców , Wydział WRD KPP Kutno, Wydział Kryminalny KPP Kutno – pomoc w działaniach  Niechronieni, Nielat, Dopalacze i narkotyki. Przedstawiciele Nadleśnictwa Kutno z/s w Chrośnie, Służba Celna , Straż Graniczna, Służba Ochrony Kolei                                                                      

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 25  w okresie 01.07.2018r do 31.12.2018r. - sporządzony przez mł.asp. Michała Dąbrowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zagrożenia występujące na terenie podległym rejonu służbowego  miejscowości Ostrowy 56a w sklepie ,,Dino ‘’ dochodzi do licznych kradzieży towaru ponadto w weekendy w porach wieczornych na parkingu przy wskazanym sklepie dochodzi do spożywania alkoholu. Na terenie miejscowości Ostrowy, Nowe Ostrowy na przestankach autobusowych PKS, PKP  w piątki i soboty w godzinach wieczornych i nocnych dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócenia ciszy nocnej, niszczenia mienia, i zaśmiecania przez osoby gromadzące się w tych miejscach. Brak właściwego oznakowania numerycznego budynków i posesji ,które utrudnia sprawny dojazd służbą ratowniczym. W miejscowości Ostrowy 12 plac zabaw w rejonie przedszkola dochodzi do gromadzenia się osób i spożywania alkoholu w porach wieczornych

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążyć do ujawniania miejsc sprzedaży alkoholu osobą małoletnim ponadto konsekwentnie ujawniać wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa.

 - Zminimalizowanie procedur spożywania alkoholu  w miejscach objętych zakazem poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie konsekwencji prawnych.

 -  Ujawnianie posesji bez właściwego oznakowania numerycznego – wyciąganie konsekwencji.

 - Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywanym przestępstwom i wykroczeniom.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie służb obchodowych w rejonach zagrożonych

- zwiększenie służb patrolowych na podległym terenie

- reagowanie na przestępstwa i wykroczenia

-  zorganizowanie spotkań ze społeczeństwem lokalnym

- zorganizowanie spotkań wójtem i radnymi

- zorganizowanie spotkań z dyrekcją szkoły nauczycielami i proboszczem

Na spotkaniach  ze społecznością lokalną oraz organami samorządowymi przekazywanie informacji o zagrożeniach na podległym terenie. Realizowanie i przybliżanie zagadnień krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacja Moja Komenda, Dzielnicowy Bliżej Nas. A w szczególności zapobieganie zdarzeniom kryminalnym które mogą wystąpić 

Termin powyższych zadań uwarunkowany jest od udostępnionych sił i środków czasu realizacji poszczególnych etapów, jednakże  w wyznaczonym do ich realizacji terminie półrocznym

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z właścicielami sklepów w których znajduje się monitoring. Po ujawnieniu wszelkiego rodzaju wykroczeń i po przekazaniu zapisu podjęte zostaną czynności zmierzające do ustalenia sprawców i ich ścigania. Współpraca z pedagogiem szkolnym ZS.P w miejscowości Ostrowy na temat osób małoletnich zagrożonych demoralizacją

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 26  w okresie 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. -sporządzony przez sierż.szt. Jarosław Rączkiewicz

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

miejscowość Dąbrowice -  ul. Sienkiewicza rejon dwóch sklepów spożywczych: „Lewiatan”  i „ABC ”oraz tzw. Dom Ludowy  z uwagi na występujące tam wykroczenia szczególnie społecznie uciążliwe takie jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie porządku publicznego  w godzinach popołudniowych i wieczornych. Miejscowość Baby – rejon sklepu spożywczego spożywanie alkoholu w godzinach od 10.00-20.00. Na terenie gminy Dąbrowice występowały przestępstwa tj. pobicie, kradzieże mienia, włamania oraz kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

- dążyć do ujawnienia sprawców przestępstw i wykroczeń uciążliwych społecznie,zminimalizowanie  procederu spożywania alkoholu  w miejscach objętych zakazem spożywania poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie konsekwencji prawnych, kontrola miejsc sprzedaży alkoholu, oddziaływani prewencyjne w celu zapobieżenia przestępstwom i wykroczeniom,eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących, współpraca z WRD KPP Kutno w związku z przekroczeniem prędkości w dni weekendowe przez osoby jadące na działki rekreacyjne nad jezioro do miejscowości Chodecz,ujawnienie osób, które w okresie wakacyjnym wyrzucają zwierzęta domowe tj. pies, kot   

3. Proponowane działania.

-w ramach służb obchodowych w okresie  od 01 lipca do 31 grudnia 2018 roku  kontrola punktów sprzedaży alkoholu, przeprowadzenie pogadanek z uczniami w okresie od września do końca grudnia 2018 roku, kontrola kierujących w celu ujawnienia nietrzeźwych kierujących, weryfikacja kart zagrożeń bezpieczeństwa na terenie dzielnicy oraz działania mające  na celu wyeliminowanie tych zagrożeń, uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych zagrożeń .

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

  -GOPS Dąbrowice, Urząd Gminy w Dąbrowicach, Zespół Szkół w Dąbrowicach, Kościół w Dąbrowicach, sołtys m-ści Ostrówki, Żakowiec, Baby, Witawa, Piotrowo, Liliopol, Augustopol, Zgórze. OSP  - pomoc w ustaleniu zagrożeń  oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących występowania zagrożeń dla mieszkańców. Wydział WRD KPP Kutno, Wydział Kryminalny KPP Kutno – pomoc w działaniach  Niechronieni, Nielat, Dopalacze i narkotyki. Dzielnicowy Komisariatu Policji w Krośniewicach