Plany priorytetowe pracy dzielnicowych - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Plany priorytetowe pracy dzielnicowych

Plany priorytetowe pracy dzielnicowych

 

 

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 1 w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 r. - sporządził mł.asp Łukasz Walczak

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Skłodowskiej 50 w godz. 20-24. Na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń oraz rozmów z okolicznymi mieszkańcami.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie uciążliwych wykroczeń.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu sklepu w/w miejsca przez służby patrolowe i służbe obchodową dzielnicowego oraz służby Straży Miejskiej.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Podjęcie współpracy ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 2 w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019r. - sporządził w zastępstwie mł.asp. Łukasz Walczak

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu przy sklepie Żabka ul. Sowińskiego 7 w godz. 21-24. Na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń oraz rozmów z okolicznymi mieszkańcami.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie uciążliwych wykroczeń.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu sklepu w/w miejsca przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego oraz służby Straży Miejskiej.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Podjęcie współpracy ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 3  w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019r. - sporządzony przez sierż. Justynę Filipczak

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu przy ul. Szpitalnej 1a w godzinach 16.00-22.00.Na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń oraz  wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie wykroczeń uciążliwych

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnionych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu sklepu w/w miejsca przez służbę patrolową i służbę obchodową dzielnicowego oraz Służby Straży Miejskiej, spotkania z mieszkańcami celem wymiany spostrzeżeń.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Podjęcie współpracy ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 4 w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019r. -sporządzony przez asp. Rafaela Stankiewicza

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w rejonie sklepu z alkoholem przy ul. Jagiełły 15 - w tym również z tyłu budynku w godzinach jego otwarcia. Na podstawie wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń nanoszonych na KMZB.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnionych wykroczeń szczególnie uciążliwych w tym rejonie, zwiększenie kontroli rejonu sklepu ze sprzedażą alkoholu przez słuzbe patrolową, współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa, przeprowadzenie rozmów z właścicielem sklepu oraz jego pracownikami, współpraca i kontrola sklepu z MKRPA

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Podjęcie współpracy ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z administracją RSM Pionier "Grunwald-Łąkoszyn" w celu informowania mieszkańców o zagrożeniach -edukacja społeczeństwa na spotkaniach, współpraca z MKRPA w celu dokonaniu kontroli sklepu pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 5 w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019r. -sporządzony przes asp.Rafała Olczaka

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Dokonywanie aktów wandalizmu w rejonie bloku ul. Aleja ZHP 3. Na podstawie wniosków i spostrzeżeń od mieszkańców bloku.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli w/w rejonu przez służbę patrolową, współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z zarządem wspólnoty mieszkaniowej bloku - ul Al.ZHP 3  w celu informowania mieszkańców bloku o zagrożeniach -edukacja mieszkańców bloku na spotkaniach.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 6 w okresie 01.01.2019 r - 30.06.2019 r. - sporządzony przez sierż.szt. Łukasza Majchrzaka

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Całodobowe zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w rejonie ul. Szaloma Asza/Ludwika Zamenhofa 9. Na podstawie wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców oraz naniesionych zagrożeń na KMZB. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli w/w miejsca przez służbę patrolową i służbę obchodowa dzielnicowego, współpraca z mieszkańcami i edukacja społeczeństwa na spotkaniach

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństw, kontrole sklepów z pracownikami MKRPA przy UM Kutno.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 7 w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019r. - sporządzony przez asp.szt. Andrzeja Leszewicza

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie ładu i  porządku publicznego oraz spożywania alkoholu przy ul. Krasińskiego między blokami nr 2,3,4,6. Informacja naniesiona na KMZB oraz informacje uzyskane od mieszkańców zamieszkałych w pobliżu bloków.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie wykroczeń dot. spożywania alkoholu w miejscu do tego nie wyznaczonym. Wyeliminowanie zakłóceń ładu i porządku.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli o różnych porach przez służbę obchodową i  patrolową, spotkania z mieszkańcami i informowanie o właściwych zachowaniach.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 8  w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019r. - sporządzony przez asp. szt. Łukasza Sroczyńskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Spożywanie alkoholu w miejscu niewyznaczonym oraz akty wandalizmu do których dochodzi za garażami w Kutnie przy ul. Osiedle Łąkoszyn. Na podstawie wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń nanoszonych na KMZB.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie kontroli w rejonie za garażami w Kutnie przy ul. Osiedle Łąkoszyn przez służbe patrolową, konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń w tym rejonie, współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 9 w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019r. - sporządzony przez mł.asp. Macieja Rybickiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Kradzieże kieszonkowe na targowicy miejskiej Kutno ul. Narutowicza, występujące w dni handlowe. Informacje uzyskano na podstawie rozpoznania terenowo-osobowego oraz na podstawie zgłaszanych w KPP Kutno wykroczeniach i przestępstwach.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie przestępstw i wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie kontroli  targowicy miejskiej przez funkcjonariuszy RPI KPP Kutno , funkcjonariuszy pionu kryminalnego, oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej, spotkania z pracownikami stoisk handlowych.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli targowicy miejskiej.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 10 w okresie 01.01.2019 -30.06.2019r. - sporządzony przez st.asp. Marcina Dominowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu. 

Zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w m. Gołębiew Stary 20a gm. Kutno poprzez gromadzenie się osób spożywających alkohol w godz. 15.00-18.00. Zagrożenie zostało wskazane w związku ze głoszeniami mieszkańców i pracowników sklepu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości zachowań niezgodnych z prawemw danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Zwiekszenie kontroli ww miejsc przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego, konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń w tym rejonie, współpraca z mieszkańcami i pracownikami sklepu oraz edukacja społeczeństwa na spotkaniach.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z mieszkańcami, sołtysami w celu wyeliminowania zgłaszanych problemów.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 11 w okresie 01.01.2019-30.06.2019r. - sporządzony w zastępstwie przez st.asp. Marcina Dominowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie miejscowości Nowa Wieś, gm. Kutno poprzez wolno biegające bezpańskie psy w godzinach 7.00-10.00 oraz 14.00-18.00. Zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń na portal KMZB oraz informacji otrzymywanych od społeczeństwa.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości zachowań niezgodnych z prawem w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie kontroli ww miejsc przez służby patrolowe i służbe obchodową dzielnicowego,konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnionych wykroczeń w tym rejonie, współpraca z mieszkańcami, pracownikami Urzędu Gminy pod kątem zminimalizowania występowania zjawiska, edukacja społeczeństwa na spotkaniach.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z pracownikami Urzędu Gminy, szkołami, sołtysami w celu wyeliminowania zgłaszanych problemów mieszkańców oraz edukacja społeczeństwa.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 12 w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 r. - sporządzony w zastępstwie przez asp.szt. Macieja śniecia

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Kradzieże paliwa na stacji paliw na MOP Krzyżanów na autostradzie A1.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, rozmowy z personelem, kierownictwem stacji paliw

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Brak

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 13 w okresie 01.01.2019- 30.06.2019r. - sporządzony przez asp.szt. Macieja Śniecia

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Spożywanie alkoholu w rejonie sklepów Strzelce ul. Główna 1 oraz Strzelce ul. Leśna 1 w godz. 15.00-19.00 -kontrole w związku ze zgłoszeniami mieszkańców.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu sklepów ze sprzedażą alkoholu przez służbę patrolową, rozmowa z właścicielami sklepów i pogadanki z mieszkańcami.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z GKRPA  Strzelcach przy UG Strzelce w celu poprawy bezpieczeństwa

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 14 w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 r. - sporządzony przez st.asp. Konrada Machnik

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu przy sklepie spożywczym  w Łaniętach oraz w parku w Łaniętach, nietrzeźwi kierujący poruszający się w rejonach sklepów w miejscowości Suchodębie i Łanięta.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Kontrole wspólnie z GKRPA przy Urzędzie Gminy w Łaniętach sklepów oraz innych placówek prowadzących sprzedaż alkoholu.

Plan priorytetowy  dla rejonu służbowego nr 15 w  okresie 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. -sporządzony przez asp.szt. Grzegorza Wasilewskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Skwer w Żychlinie znajdujący się przy ulicy Plac 29Listopada centrum miasta Żychlin

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dokonać kontroli podczas służby obchodowych oraz służb nocnych i weekendy gdzie dochodzi do zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w rejonie tzw. Fontanny

3. Proponowane działania.

Powiadomić Urząd Gminy w Żychlinie aby zwiększyć ilość kamer monitoringu lepszej rozdzielności

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Urząd Gminy w Żychlinie

Plan priorytetowy  dla rejonu służbowego nr 16 w okresie 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. - sporządzony przez asp. szt. Jarosława Piotrowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu

Nieprawidłowe oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz inne oznakowanie dokonane niezgodnie z Przepisami Ruchu Drogowego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Eliminacja zjawiska

3. Proponowane działania.

Zmobilizowanie zarządców terenów do eliminacji zjawiska, właściwe oznakowanie.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Brak

Plan priorytetowy  dla rejonu służbowego nr 17 w okresie 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. -sporządzony przez mł.asp. Grzegorza Malejkę

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zachowaniem budzącym zdecydowany sprzeciw społeczny lokalnej społeczności jest zjawisko niewłaściwej opieki i nadzoru nad zwierzętami przez osoby przebywające ze swoimi pupilami (psami) poza miejscem zamieszkania. W trakcie wyprowadzania tych zwierząt na spacery ich opiekunowie nie wypełniają ciążących na nich obowiązków właściwego nadzoru i opieki nad zwierzęciem w tym czasie. Zwierzęta biegają swobodnie po terenie osiedla i załatwią potrzeby fizjologiczne w miejscach niedozwolonych , w tym również na trawnikach. Opiekunowie zwierząt nie sprzątają po swoich zwierzętach. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie występowania negatywnego zjawiska dotyczącego nieprawidłowego sprawowania opieki i nadzoru przez właścicieli nad swoimi zwierzętami (psami) podczas pobytu z nimi w miejscach publicznych.

3. Proponowane działania.

Systematyczne kontrole terenu o różnych porach dnia zarówno przez dzielnicowego jak i innych policjantów KP Żychlin realizujących służbę zewnętrzną. Współpraca z administratorem terenu na rzecz podniesienia świadomości mieszkańców osiedla . Właściwa reakcja na ujawnione przypadki naruszeń przepisów prawa w obszarze pozostającym w zainteresowaniu.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Brak

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 18 w okresie 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. -sporządzony przez mł.asp. Grzegorza Rosińskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Nieczytelne oraz niewłaściwe oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym oraz nazwą ulicy lub nazwą miejscowości w rejonie służbowym. Oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości numerem porządkowym. Sposób oceny realizacji celu będzie miał charakter zamknięty.

3. Proponowane działania.

  1. Informowanie mieszkańców gminy Żychlin o obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z braku niedopełnienia tego obowiązku ( art. 64 Kodeksu Wykroczeń ) – od 01.01.2019 roku do 30.05.2019 roku.

  2. Informowanie mieszkańców gminy Żychlin o tym ,iż brak oznaczenia numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek – od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku.

  3. Kontrola dotycząca realizacji obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym przez osoby odpowiedzialne oraz wyciąganie konsekwencji prawnych wynikających z nie realizacji tego obowiązku – od 01.06.2019 roku do 30.06.2019 roku

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Policjanci Komisariatu Policji w Żychlinie - informowanie właściwego miejscowo dzielnicowego o ujawnionych nieruchomościach na których nie jest dopełniony obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 19 w okresie 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. -sporządzony przez asp.szt. Pawła Pietrzaka

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Przebywanie osób postronnych w rejonie akwenu wodnego w m. Oporów 34 i usytuowanej przy tym akwenie altanki wypoczynkowej oraz tzw. zewnętrznej siłowni. Osoby te grupują się w tym miejscu i spędzają tam czas. Osoby te dopuszczają się negatywnych zachowań tj. Zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, załatwianie potrzeb fizjologicznych, głośnego zachowania, zaśmiecania czy zanieczyszczania terenu. Do zdarzeń dochodzi w godzinach wieczorowo - nocnych. Źródło informacji-lokalna społeczność.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie grupowania się na terenie wskazanym w „planie działania” osób postronnych popełniających czyny zabronione. Oznaczenie miejsca tablicami o zakazie spożywania alkoholu. Sposobem oceny realizacji celu będzie ocena efektywności działania przez lokalną społeczność.

3. Proponowane działania.

  1. Bezwzględne reagowanie na zjawisko podczas służb obchodowych dzielnicowego w rejonach wskazanych w „planie działania” w godzinach występowania zjawiska. Realizacja przedsięwzięcia do czasu wyeliminowania zjawiska.

  2. Współpraca z ZPI KP Żychlin.

  3. Właściwa reakcja na ujawnione przypadki naruszeń przepisów prawa

  4. Realizacja przedsięwzięcia do 30.06.2019 roku 

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Brak

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 20 w okresie 01.01.2019 r. do 30.06.019 r. - sporządzony przez mł.asp. Huberta Kowalskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Popełnianie wykroczeń porządkowych na terenie stacji PKP Żychlin znajdującej się w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno oraz w rejonie przyległym do stacji PKP. Na terenie stacji PKP Żychlin oraz w rejonie przyległym do stacji PKP w różnych porach dnia oraz nocy gromadzi się młodzież niekorzystająca z usług PKP, która przebywając tam popełnia wykroczenia z art. 140, 141, 145 Kodeksu Wykroczeń, art. 43 ' ust. 1 i 2 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz uszkadza mienie. Powyższe problemy są zgłaszane poprzez mieszkańców miejscowości Pniewo oraz pracowników wykonujących czynności na terenie stacji PKP Żychlin w miejscowości Pniewo. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Pniewo oraz innych osób korzystających z usług PKP i wyeliminowanie popełniania wykroczeń do możliwie jak najmniejszej liczby. Sposobem oceny realizacji planu priorytetowego będzie ocena efektywności działania przez lokalną społeczność i będzie miała ona charakter zamknięty.

3. Proponowane działania.

  1. Skierowanie patroli Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Żychlinie w celu dokonywania kontroli terenu stacji PKP Żychlin w m. Pniewo oraz rejonu przyległego i w przypadku ujawnienia wykroczeń stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem wobec sprawców wykroczeń – od 01.01.2019 roku do dnia 30.06.2019 roku .

  2. Częstsze kontrole terenu stacji PKP Żychlin w m. Pniewo oraz rejonu przyległego przez dzielnicowego – od 01.01.2019 roku do dnia 30.06.2019 roku.

  3. Informowanie społeczeństwa przez dzielnicowego o konsekwencjach prawnych popełnianych przez nich wykroczeń oraz w przypadku ujawnienia wykroczeń stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem wobec sprawców wykroczeń – od 01.01.2019 roku do dnia 30.06.2019 roku. 

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Brak

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 21 w okresie 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku - sporządzony przez asp. Waldemara Szadkowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

 Na terenie mojego rejon służbowego na ulicy Łęczyckiej 17 znajduje się Zespół Szkół oraz Szkoła Podstawowa do której uczęszczają dzieci młodzież z Krośniewic i okolicznych miejscowości. Ponadto na ulicy Łęczyckiej 22 znajduje się sklep wielopowierzchniowy DINO gdzie dochodzi do kradzieży sklepowych i spożywania napoi alkoholowych. Pozostałe sklepy spożywcze oferujące do sprzedaży napoje alkoholowe są położone przy ul. Północnej 18, Łęczyckiej 1 i Kutnowskiej 28. Najczęściej zgłaszane interwencje i ujawnianie spożywania  napoi alkoholowych jest rejonie ul. Południowej, ul. Pl. Wolności, ul. Kutnowska 4 , oraz sklepu stacji LPG ul Kutnowska 26. Dochodzi tam do zakłócania ładu i  porządku publicznego oraz zakłócania ciszy nocnej przez grupująca się młodzież spożywająca różnego rodzaju napoje alkoholowe. Na  terenie dzielnicy  funkcjonuje Targowisko Miejskie przy ul. Targowej gdzie dochodzi do kradzieży kieszonkowych. Pod adresem Pl. Wolności 1 działa również Muzeum im. Dunin Borkowskiego posiadające w swoich zbiorach różnego rodzaju cenne eksponaty. Kościół  Parafialny Wniebowzięcia N.M.P położony jest przy ul. Pl. Wolności. Przy ul. Targowej położony jest cmentarz parafialny gdzie dochodzi do kradzieży i dewastacji nagrobków. W sąsiedztwie funkcjonuje działa Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz strażnica OSP Krośniewice.  Przy ul. 3-go Maja 4 funkcjonuje Bank PKO przed którym zainstalowany jest wolnostojący bankomat, który jest objęty szczególnym nadzorem. Na ul. A. Mickiewicza 5 funkcjonuje Miejskie Przedszkole w którego rejonie rodzice parkują niezgodnie z przepisami ruchu drogowego. Miejscami najczęściej zaznaczanymi n KMZB są rejony ulic Kutnowska 2,4 i 26 stacja LPG (spożywanie napojów alkoholowych).

2. Zakładany cel do osiągnięciass

- Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców Krośniewice ul. Kutnowska 2,4 oraz rejon stacji LPG ul. Kutnowska 28

- Podczas służb obchodowych rozmowy z mieszkańcami i ustalanie osób nieletnich zagrożonych demoralizacja.

3. Proponowane działania.

Podczas pełnionych służb obchodowych w godzinach wieczorowo nocnych  uświadamianie społeczeństwa o konsekwencjach popełnianych wykroczeń. Współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach. Podczas przeprowadzonych w okresie od stycznia do czerwca 2019 akcji NIELAT dokonywać kontroli rejonów sklepów spożywczych pod względem sprzedaży małoletnim napojów alkoholowych .

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z pracownikiem zajmującym się monitoringiem miejskim w Krośniewicach. Po ujawnieniu wszelkiego rodzaju wykroczeń i po przekazaniu zapisu na płycie CD podjęte zostaną czynności zmierzające do ustalenia sprawców i ich ściganie. Współpraca z dyrektorem i pedagogiem szkolnym z Zespołu Szkół w Krośniewicach przy ul. Łęczyckiej 17 na temat osób małoletnich zagrożonych demoralizacją. Współpraca z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krośniewicach ul. Łęczycka 1 oraz z pedagogiem szkolnym . Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych w celu szybszego przepływu informacji mieszkańców o panujących zagrożeniach w ich miejscach zamieszkania. 

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 22 w okresie 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku -sporządzony przez asp. Krzysztofa Dąbrowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

- Krośniewice sklep ,,Biedronka” ul. Toruńska 10 w Krośniewicach dochodzi do licznych kradzieży.

- Krośniewice ul. Kolejowa 25 blok 4,5,6 oraz Park Miejski gdzie gromadzi się młodzież zagrożona demoralizacją 

-  Krośniewice ul. Poznańska 9a  budynek pustostanu po byłym młynie, oraz budynki pustostanów po kolei wąskotorowej ul. Kolejowa. Brak zabezpieczenia  gromadzenie się osób bezdomnych zaśmiecających teren. 

- Krośniewice  ul. osiedle  Przyszłość , Andersa, gdzie dochodzi do oszustw osób starszych mieszkających w blokach  np. metoda na wnuczka, gazownika , czy pracownika opieki społecznej

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Odbywanie konsultacji z mieszkańcami dzielnicy oraz dążenie do ujawniania sprawców przestępstw i wykroczeń  szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, oraz miejsc sprzedaży alkoholu  osobą małoletnim

3. Proponowane działania.

Zwiększenie służb patrolowych i kryminalnych w miejscach gdzie występują zagrożenia. Podczas organizowania działań ,, NIELAT ” dokonywać kontroli rejonów sklepów spożywczych pod kątem sprzedaży osobą małoletnim napojów alkoholowych. Informowanie społeczeństwa przez dzielnicowego o konsekwencjach prawnych popełnianych wykroczeń, w przypadku ujawnienia wykroczeń stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z właścicielami sklepów w których znajduje się monitoring. Po  ujawnieniu wszelkiego rodzaju wykroczeń i po przekazaniu zapisu podjęte zostaną czynności zmierzające do ustalenia sprawców i ich ściganie. Nawiązanie kontaktu ze przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych  w celu szybszego przepływu informacji mieszkańców o plonujących zagrożeniach. Rozmowa z samorządowcami Rady Miasta Krośniewice Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów  Alkoholową w celu rozwiązywania problemu osób uzależnionych.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 23 w okresie  01-01-2019r. do 30-06-2019r -sporządzony przez asp.szt. Kacpra Winklera

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Kradzieże paliwa w rejonach podległych stacji paliw w miejscowości Kajew stacja Orlen, Pomarzany Lukoil, Skłóty Pietrzyk. Ponad to na w/w stacji i w jej obrębie dochodzi do grupowania się młodzieży i spożywania alkoholu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie oraz kradzieży paliwa.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie ujawnianych i zgłaszanych wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz kradzieży paliwa.

 

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z kierownikami podległych stacji paliw oraz właścicielami jak i również lokalną społecznością celem wymiany informacji w przedmiotowej sprawie.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 24 w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 r. - sporządzony przez asp.szt. Waldemara Kacprowicza

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W miejscowości Grodno gm. Nowe Ostrowy  znajdują się dwa akweny wodne , na których obowiązuje zakaz kąpieli oraz poruszania się pojazdami typu „QUAD”.Na obszarach wiejskich zamieszkują osoby samotne w podeszłym wieku , które są narażone na bycie pokrzywdzonymi na skutek przestępstw dokonywanych przez osoby narodowości romskiej.

Spożywanie alkoholu w rejonie przystanków PKS w miejscowościach Imielno i Wola Pierowa , sklepu spożywczego w miejscowości Imielno oraz na terenie akwenu wodnego w miejscowości Grodno

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążyć do ujawnienia sprawców przestępstw i wykroczeń uciążliwych społecznie. Ujawnianie nieletnich jako sprawców czynów zabronionych. Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia przestępstwom i wykroczeniom. Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników ruchu.

3. Proponowane działania.

W ramach służb obchodowych w okresie  od stycznia do końca czerwca 2019 roku  kontrola punktów sprzedaży alkoholu, kontrola kierujących w celu ujawnienia nietrzeźwych kierujących. Spotkania w Szkole Podstawowej w Imielnie w miesiącu lutym  w celu  przeprowadzenia pogadanek z uczniami na temat bezpieczeństwa na drogach i podczas ferii zimowych. Weryfikacja kart zagrożeń na terenie dzielnicy oraz działania zmierzające do ich wyeliminowania. Uczestnictwo w spotkaniach na posiedzeniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Wspólne działania ze Służbami Ochrony Kolei pod katem kradzieży mienia na szlakach kolejowych. 

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

GOPS  Ostrowy, Urząd Gminy w Nowych Ostrowach, Szkoła w Imielnie, Kościoły: Parafie Grochów ,Imielno i Wola Pierowa - pomoc w ustaleniu zagrożeń  oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących występowania zagrożeń dla mieszkańców , Wydział WRD KPP Kutno, Wydział Kryminalny KPP Kutno – pomoc w działaniach  Niechronieni, Nielat, Dopalacze i narkotyki. Przedstawiciele Nadleśnictwa Kutno z/s w Chrośnie, Służba Celna , Straż Graniczna, Służba Ochrony Kolei                                                                      

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 25  w okresie 01.01.2019r do 30.06.2019r. - sporządzony przez mł.asp. Michała Dąbrowskiego

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zagrożenia występujące na terenie podległym rejonu służbowego  miejscowości Ostrowy 56a w sklepie ,,Dino ‘’ dochodzi do licznych kradzieży towaru ponadto w weekendy w porach wieczornych na parkingu przy wskazanym sklepie dochodzi do spożywania alkoholu. Na terenie miejscowości Ostrowy, Nowe Ostrowy na przestankach autobusowych PKS, PKP  w piątki i soboty w godzinach wieczornych i nocnych dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócenia ciszy nocnej, niszczenia mienia, i zaśmiecania przez osoby gromadzące się w tych miejscach. Brak właściwego oznakowania numerycznego budynków i posesji ,które utrudnia sprawny dojazd służbą ratowniczym. W miejscowości Ostrowy 12 plac zabaw w rejonie przedszkola dochodzi do gromadzenia się osób i spożywania alkoholu w porach wieczornych. W rejonie boiska gminnego Ostrowianki  w porach wieczornych dochodzi do gromadzenia się osób i libacji alkoholowych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 - Zminimalizowanie procedur spożywania alkoholu  w miejscach objętych zakazem poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie konsekwencji prawnych.

 - Kontrolowanie nieletnich zagrożonych demoralizacją

 - Realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie służb obchodowych w rejonach zagrożonych

- zwiększenie służb patrolowych na podległym terenie

- reagowanie na przestępstwa i wykroczenia

-  zorganizowanie spotkań ze społeczeństwem lokalnym

- zorganizowanie spotkań wójtem i radnymi

- zorganizowanie spotkań z dyrekcją szkoły nauczycielami i proboszczem

- rozmowy ze sprawcami czynów zabronionych mające na celu uświadamianie konsekwencji prawnych w przypadku ich popełniania

-rozmowa z właścicielami sklepów i pracującymi tam ekspedientkami na temat konsekwencji prawnych w przypadku ich popełnienia.

Na spotkaniach  ze społecznością lokalną oraz organami samorządowymi przekazywanie informacji o zagrożeniach na podległym terenie. Realizowanie i przybliżanie zagadnień krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda, Dzielnicowy Bliżej Nas. A w szczególności zapobieganie zdarzeniom kryminalnym które mogą wystąpić 

Termin powyższych zadań uwarunkowany jest od udostępnionych sił i środków czasu realizacji poszczególnych etapów, jednakże  w wyznaczonym do ich realizacji terminie półrocznym

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z właścicielami sklepów w których znajduje się monitoring. Po ujawnieniu wszelkiego rodzaju wykroczeń i po przekazaniu zapisu podjęte zostaną czynności zmierzające do ustalenia sprawców i ich ścigania. Współpraca z pedagogiem szkolnym ZS.P w miejscowości Ostrowy na temat osób małoletnich zagrożonych demoralizacją

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 26  w okresie 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. -sporządzony przez sierż.szt. Jarosław Rączkiewicz

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zaśmiecanie w rejonie "Domu Ludowego" w miejscowości Dąbrowice -  ul. Sienkiewicza oraz sklepów spożywczo-monopolowych- Dąbrowice, ul. Sienkiewicza -rejono dwóch sklepów spożywczych: „Lewiatan”  i „ABC  w godzinach popołudniowych i wieczornych. Nietrzeźwi kierujący  poruszający się w rejonie miejscowości Baby i Zgórze. Gromadzenie się młodzieży w rejonie placu zabaw i przystanku PKS w miejscowości Ostrówki, która zagrożona jest demoralizacją tj. spożywa alkohol, zaśmieca oraz zakłóca ład i porządek. Dąbrowice ul. Kłodawska Zespół Szkół -nieprawidłowe parkowanie pojazdów. Kontrole w związku ze zgłoszeniem na KMZB. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Konsekwentne ściganie ujawnianych i zgłaszanych sprawców przestępstw i wykroczeń uciążliwych społecznie oraz zminimalizowanie procederu spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem spożywania poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie konsekwencji prawnych, a także działania profilaktyczne zapobiegające tego typu zdarzeniom.

3. Proponowane działania.

W ramach służb obchodowych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku kontrola punktów sprzedaży alkoholu, kontrola kierujących w celu ujawnienia nietrzeźwych kierujących. informowanie społeczeństwa przez dzielnicowego o konsekwencjach prawnych popełnianych wykroczeń. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego. Weryfikacja Kart Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie dzielnicy oraz działania mające na celu wyeliminowanie tych zagrożeń. Spotkania w Zespole Szkół w Dąbrowiczach w miesiącu luty w celu przeprowadzenia pogadanek z uczniami na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz w miesiącu czerwiec na temat bezpiecznego spędzania wakacji.  
 

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

  -GOPS Dąbrowice, Urząd Gminy w Dąbrowicach, Zespół Szkół w Dąbrowicach, Kościół w Dąbrowicach, sołtys m-ści Ostrówki, Żakowiec, Baby, Witawa, Piotrowo, Liliopol, Augustopol, Zgórze  - pomoc w ustaleniu zagrożeń  oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących występowania zagrożeń dla mieszkańców. Współpraca z dyrektore oraz pedagogiem szkolnym z Zepsołu Szkół w Dąbrowicach przy ul. Kłodawskiej 1. Wydział WRD KPP Kutno, Wydział Kryminalny KPP Kutno – pomoc w działaniach  Niechronieni, Nielat, Dopalacze i narkotyki. Dzielnicowy Komisariatu Policji w Krośniewicach