Plany priorytetowe pracy dzielnicowych - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Plany priorytetowe pracy dzielnicowych

Plany priorytetowe pracy dzielnicowych

 Plan priorytetowy dzielnicowego mł. asp. Łukasza Walczaka w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywania alkoholu przy ul. Wybickiego 2

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu sklepu w/w miejsca  przez służbę patrolową i służbę obchodową dzielnicowego.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Podjęcie współpracy ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

Plan priorytetowy dzielnicowej mł. asp. Anny Szwagierczak w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w rejonie bloku przy ul. Zdrojowej 1b w Kutnie.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu bloku przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Podjęcie współpracy ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

Plan priorytetowy dzielnicowego asp. Marcina Dominowskiego w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w rejonie pomiędzy blokami w Kutnie na ul. Braci Śniadeckich 5, a Braci Śniadeckich 7 w godz. 09.00-02.00.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli w/w  miejsc przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Podjęcie współpracy ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca ze Wspólnotą Mieszkańców i  RSM Pionier w celu poprawy architektury wyznaczonego rejonu pod względem bezpieczeństwa oraz zwiększenie oświetlenia wyznaczonego rejonu.

Plan priorytetowy dzielnicowego mł. asp. Rafaela Stankiewicza w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Uszkodzenia pojazdów w rejonie parkingów samochodowych przy ul. Chrobrego 14

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń - uszkodzeń pojazdów w danych regionie zagrożonym

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie sprawców zgłaszanych i ujawnianych uszkodzeń pojazdów,  zwiększenie kontroli rejonu parkingów samochodowych przez służbę patrolową.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Podjęcie współpracy ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z RSM Pionier "Grunwald-Łąkoszyn"

Plan priorytetowy dzielnicowego asp. Rafała Olczaka w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Spożywania alkoholu w rejonie parku nad Ochnią przy Alejach ZHP.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli w/w rejonu zagrożonego przez służbę patrolową.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa, współpraca z mieszkańcami w/w rejonu zagrożonego pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

Plan priorytetowy dzielnicowej st. sierż. Wioletty Kobus- Jędrzejczak w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu. 

Zakłócanie porządku publicznego oraz wykonywanie tzw. "driftów" na parkingu przy ulicy Plac Wolności w Kutnie. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym tj. w przejściu między ulicą Jana Pawła II 3, a Wyszyńskiego 6 w Kutnie.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zredukowanie popełnianych wykroczeń we wskazanym miejscu.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń, zwiększenie kontroli przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

Plan priorytetowy dzielnicowego st. asp. Andrzeja Leszewicza w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywania alkoholu przy ulicy Sienkiewicza od nr 26 do nr 42

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie wykroczeń : spożywanie alkoholu w miejscu do tego nie wyznaczonym, zakłócenia ładu i porządku.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli o różnych porach dnia przez służbę patrolową i obchodową.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

Plan priorytetowy dzielnicowego st. asp. Łukasza Sroczyńskiego w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Kradzieże narzędzi budowlanych oraz kradzieże z włamaniem do kontenerów budowlanych znajdujących się w rejonie ul. Siemiradzkiego w Kutnie, teren przebudowy dworca PKP

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości zdarzeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie kontroli ul. Siemiradzkiego w Kutnie przez służbę patrolową.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli parkingów, współpraca ze Strażą Ochrony Kolei.

Plan priorytetowy dzielnicowego sierż. szt. Macieja Rybickiego w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Kradzieże z Targowicy Miejskiej w Kutnie przy ulicy Narutowicza.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywanych przestępstw w danym rejonie zagrożonym

3. Proponowane działania.

Zwiększenie kontroli Targowicy Miejskiej przez służbę patrolową oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej, spotkania z pracownikami stoisk handlowych- przekazanie informacji na temat właściwego zabezpieczania mienia osobistego, zwiększenie kontroli targowicy miejskiej przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca ze Strażą Miejską w celu zwiększenia kontroli Targowicy Miejskiej.

Plan priorytetowy dzielnicowego asp. szt. Roberta Kędziory w okresie 01.01.2018 -30.06.2018r. (Sporządzony w zastępstwie przez st.asp. Konrada Machnik)

1. Opis zdiagnozowanego problemu. 

Kradzieże i uszkodzenia mienia infrastruktury w rejonie Autostrady A1 biegnącej przez miejscowości: Komadzyn -rejon wiaduktu. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego poruszający się po drogach publicznych w miejscowościach :Bielawki, Gołębiew Stary, Głogowiec. Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu przy sklepach spożywczych w miejscowościch Głogowiec, Gołębiew Stary w związku z KMZB.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

-konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążążliwych

-zwiększenie kontroli rejonu sklepów ze sprzedażą alkoholu przez służbę patrolową

-zwiększenie kontroli uczestników ruchu drogowego przez partole WRD

-zwiększenie kontroli rejonu przyległego do autostrady A-1 przez patrole nieoznakowane

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z GDDKiA w celu zwiększenia kontroli "Ochrony" pod kątem poprawy bezpieczeństwa w rejonie wiaduktu A-1 m. Komadzyn i dróg technicznych przy A1, współpraca z władzami gminy w celu poprawy bezpieczeństwa poprzez wskazywanie miejsc wymagających doświetlenia lub objęcia monitoringiem.  

Plan priorytetowy dzielnicowego asp. szt. Krystiana Marca w okresie 01.01.2018-30.06.2018r. (Sporządzony w zastępstwie przez asp.szt. Andrzeja Rosiaka)

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Spożywanie alkoholu w miejscowości Leszno w obrębie sklepu spożywczego Leszno 48

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie zagrożonym

3. Proponowane działania.

Kontrolowanie wyznaczonego miejsca zagrożonego w różnych porach dnia.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Kontakt oraz współpraca z lokalną społecznością celem wymiany informacji w przedmiotowej sprawie. Prowadzenie rozmów z mieszkańcami oraz pracownikami sklepu na temat zgłaszania incydentów zachowania niezgodnego z prawem.

Plan priorytetowy dzielnicowego asp. szt. Andrzeja Rosiaka w okresie 01.07.2018-30.06.2018 r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Spożywanie alkoholu w miejscowości Łęki Kościelne w obrębie sklepu spożywczego Łęki Kościelne 25

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych  wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Kontrolowanie wyznaczonego miejsca zagrożonego w różnych porach dnia.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Kontakt oraz współpraca z lokalną społecznością celem wymiany informacji w przedmiotowej sprawie. Prowadzenie rozmów z mieszkańcami oraz pracownikami sklepu na temat zgłaszania incydentów zachowania niezgodnego z prawem.

Plan priorytetowy dzielnicowego st. asp. Macieja Śniecia w okresie 01.01.2018- 30.06.2018r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Kradzieże i uszkodzenia mienia infrastruktury w rejonie autostrady A-1 biegnącej przez miejscowości Niedrzew Drugi. Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu przy sklepie spożywczym w Strzelcach ul. Spokojna 2, Klonowiec Stary 35

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu sklepów ze sprzedażą alkoholu przez służbę patrolową, zwiększanie kontroli rejonu przyległego do autostrady A-1 przez patrole po cywilnemu.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Podjęcie współpracy z władzami gminy w celu poprawy bezpieczeństwa.

Plan priorytetowy dzielnicowego asp. Konrada Machnika w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Kradzieże i uszkodzenia mienia infrastruktury w rejonie autostrady A-1 biegnącej przez miejscowość Pomarzany- rejon wiaduktu w związku z KMZB. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego poruszający się po drogach publicznych w miejscowościach : Łanięta, Anielin, Suchodębie. Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu przy sklepie spożywczym w Łaniętach oraz w parku w Łaniętach. Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu w Suchodębiu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń w danym rejonie zagrożonym.

3. Proponowane działania.

Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych, zwiększenie kontroli rejonu przyległego do autostrady A-1 przez patrole nieoznakowane, zwiększenie kontroli rejonu sklepów ze sprzedażą alkoholu przez służbę obchodową.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z GDDKiA w celu zwiększenia kontroli "Ochrony" pod kątem poprawy bezpieczeństwa w rejonie wiaduktu A-1 m. Pomarzany i dróg technicznych przy A1, współpraca z władzami gminy w celu poprawy bezpieczeństwa poprzez wskazywanie miejsc wymagających doświetlenia lub objęcia monitoringiem. 

Plan priorytetowy dzielnicowego asp. Waldemara Szadkowskiego w okresie 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Rejon służbowy XXI obejmuje 34 ulice na terenie Miasta Krośniewice . Na ulicy Łęczyckiej 17 znajduje się Zespół Szkół oraz Szkoła Podstawowa do której uczęszczają dzieci młodzież z Krośniewic i okolicznych miejscowości. Podczas oczekiwania na transport pomiędzy nimi dochodzi do nieporozumień. Ponadto przy ulicy Łęczyckiej 22 znajduje się sklep wielopowierzchniowy DINO ,dwa mniejsze sklepy spożywcze i Pizzeria Leśna gdzie dochodzi do kradzieży sklepowych i spożywania napoi alkoholowych. Pozostałe sklepy spożywcze oferujące do sprzedaż napoje alkoholowe są położone przy ul. Południowej 18 , Łęczycka 1 i Kutnowskiej 6 i 28. Najczęściej zgłaszane interwencje i ujawnianie spożywania napoi alkoholowych jest rejonie ul. Południowej ,skweru Pl. Wolności oraz sklepu Tanie Alkohole ul. Kutnowska 2 , 6 i 28. Dochodzi tam do zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zakłócania ciszy nocnej przez grupującą się młodzież spożywającą różnego rodzaju napoje alkoholowe. Odnotowano w tym rejonie 2 uszkodzenia mienia. Ponadto na przystanku PKS ul. Pl. Wolności gromadzą się osoby bezdomne spożywające napoje alkoholowe. Na terenie dzielnicy funkcjonuje Targowisko Miejskie przy ul. Targowej gdzie od 1 lipca do 27 grudnia 2017 r doszło do 1 kradzieży kieszonkowej. Przy ul. Targowej położony jest cmentarz parafialny gdzie dochodzi do kradzieży i dewastacji nagrobków. Przy ul. 3-go Maja 4 funkcjonuje Bank PKO przed którym zainstalowany jest wolnostojący bankomat, który jest objęty szczególnym nadzorem. Na ul. A. Mickiewicza 5 funkcjonuje Miejskie Przedszkole w którego rejonie rodzice parkują niezgodnie z przepisami ruchu drogowego. Pozostałymi miejscami gdzie dochodzi do częstego parkowania niezgodnie z przepisami ruchu drogowego  jest ul. 1-go Maja , ul. Kasztanowa i Targowa.

2. Zakładany cel do osiągnięciass

Ujawnianie sprzedaży alkoholu  oraz wyrobów tytoniowych osobom małoletnim. Konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców miejsc zagrożonych oraz parkowania pojazdów niezgodnie z przepisami ruchu drogowego. Zapobieganie kradzieżom kieszonkowym na terenie targowiska miejskiego w Krośniewicach przy pomocy urządzeń nagłaśniających. Zapobieganie kradzieżą i dewastacji na terenie cmentarza parafialnego w Krośniewicach.

3. Proponowane działania.

Podczas pełnionych służb obchodowych organizowanie konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie oczekiwań mieszkańców na temat aktualnych zagrożeń takich jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa , Bezpieczny Senior , Bezpieczne Osiedle oraz aplikacja Moja Komenda . Uświadamianie społeczeństwa o konsekwencjach prawnych popełnianych wykroczeń. Pogadanki w szkołach oraz przedszkolu na temat aktualnych zagrożeń i bezpieczeństwa w szkole i poza nimi. Współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach. Podczas przeprowadzanych w okresie od stycznia do czerwca 2018 akcji NIELAT dokonywać kontroli rejonów sklepów spożywczych pod kątem sprzedaży małoletnim napojów alkoholowych i osobom nietrzeźwym. Zwiększenie ilości f-szy pełniących służbę patrolową i kryminalną podczas odbywających się targowisk miejskich w Krośniewicach, szczególnie w okresach przedświątecznych gdzie kupujący w dużych skupiskach tracą swoją czujność podczas robionych zakupów.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z pracownikiem zajmującym się monitoringiem miejskim w Krośniewicach . Po ujawnieniu wszelkiego rodzaju uszkodzeń mienia i innych wykroczeń podjęcie czynności zmierzających do ustalenia sprawców i ich ściganie. Współpraca z dyrektorem i pedagogiem szkolnym z Zespołu Szkół w Krośniewicach przy ul. Łęczyckiej 17 na temat osób małoletnich zagrożonych demoralizacją i ujawnionymi przypadkami uczniów pod wpływem napojów alkoholowych lub środków odurzających. Współpraca z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krośniewicach ul. Łęczycka 17 oraz z pedagogiem szkolnym. Przeprowadzanie pogadanek z młodzieżą szkolną na interesujące ich tematy związane zagrożeniami internetowymi i konsekwencjach prawnych. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych w celu szybszego przepływu informacji mieszkańców o panujących zagrożeniach w ich miejscach zamieszkania np. w zakresie oszustw dokonywanych na tzw. na pracownika MOPS , administracji ,wnuczka lub policjanta itp.

Plan priorytetowy dzielnicowego mł. asp. Krzysztofa Dąbrowskiego w okresie 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

- Krośniewice ul. Kolejowa 1 w sklepie ,,Polo Market” i sklepie ,,Biedronka” ul. Toruńska 10 w Krośniewicach dochodzi do licznych kradzieży.

- Krośniewice ul. Kolejowa teren boiska sportowego, gdzie dochodzi do grupowani się młodzieży spożywającej alkohol w godzinach popołudniowo wieczornych

 

- Krośniewice ul. Kolejowa stadion miejski gdzie miejscowa drużyna piłki nożnej EXPOM Krośniewice rozgrywa swoje meczem z uwagą na środowiska kibicowskie.

- Krośniewicach ul. Parkowa Park Miejski – spożywanie alkoholu prze osoby nieletnie i dorosłe w ciągu dnia i wieczorami

- Krośniewice ul. Poznańska 9a budynek pustostanu po byłym młynie, oraz budynki pustostanów po kolei wąskotorowej ul. Kolejowa. Brak zabezpieczenia gromadzenie się osób bezdomnych zaśmiecających teren.

- Krośniewice ul. Kolejowa 25 blok 4,5, 6, oraz Park Miejski gdzie gromadzi się młodzież, która zagrożona jest demoralizacją tj: spożywa alkohol, zaśmieca, oraz zakłóca ład i porządek.

- Krośniewice ul. osiedle Przyszłość , Andersa, gdzie dochodzi do oszustw osób starszych mieszkających w blokach np. metoda na wnuczka, gazownika , czy pracownika opieki społecznej

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążyć do ujawniania sprawców przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, oraz miejsc sprzedaży alkoholu osoba nieletnim.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie służb patrolowych i kryminalnych w miejscach gdzie występują zagrożenia. Podczas organizowania działań ,, NIELAT ” dokonywać kontroli rejonów sklepów spożywczych pod kątem sprzedaży osobą małoletnim i nieletnim napojów alkoholowych. Informowanie społeczeństwa przez dzielnicowego o konsekwencjach prawnych popełnianych wykroczeń, w przypadku ujawnienia wykroczeń stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z właścicielami sklepów w których znajduje się monitoring. Po ujawnieniu wszelkiego rodzaju wykroczeń i po przekazaniu zapisu podjęte zostaną czynności zmierzające do ustalenia sprawców i ich ściganie. Współpraca z pedagogiem szkolnym na temat osób małoletnich zagrożonych demoralizacją. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholową w celu rozwiązywania problemu osób uzależnionych.

Plan priorytetowy dzielnicowego st. asp.Kacpra Winklera w okresie  01-01-2018r. do 30-06-2018r

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Rejon 23 składa się z podległych 22 sołectw, charakteryzuje się popełnianiem przestępstw oraz wykroczeń na podległym terenie, a w szczególności użyteczności publicznej , niszczenia mienia zakłócania ładu i porządku publicznego odbywających się w godzinach wieczorowo- nocnych .Ponadto popełnianie przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, kradzieże z włamaniem do domów jednorodzinnych i pomieszczeń gospodarczych, i urządzeń rolniczych i ich elementów pozostawionych bez opieki oraz elementów trakcji kolejowej na szlakach. Brak właściwego oznakowania budynków i posesji , które utrudniają dotarcie sprawne do miejsca zdarzenia.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ujawnianie sprawców wykroczeń uciążliwych dla mieszkańców miejsc zagrożonych oraz przeciwdziałanie takim zagrożeniom. Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez zapobieganie niszczeniu mienia.  Wyciąganie konsekwencji wobec osób nie realizujących oznakowania i umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Eliminowanie sprawców kradzieży z włamaniem.

3. Proponowane działania.

Podczas pełnionych służb obchodowych uświadamianie społeczeństwa o konsekwencjach popełnianych wykroczeń. Współdziałanie z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach. W ramach przeprowadzanych działań „Nielat” dokonywać kontroli sklepów pod kątem sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych osobom nieuprawnionym do ich zakupu. Zwiększenie służb obchodowych w rejonach, gdzie występują zagrożenia. Rozmowy z właścicielami stacji paliw odnośnie założenia monitoringu, a w przypadku istniejącego monitoringu- poprawy jakości z uwagi na bardzo słabą jakość nagrań na stacji pali „Lukoil”. Objęcie nadzorem w godzinach popołudniowych i nocnych rejonu służbowego. Inicjowanie spotkań ze społecznością lokalną oraz organami samorządowymi pod kątem profilaktyki przestępstw i wykroczeń .Przekazywanie informacji o zgrożeniach na podległym terenie . Realizowanie przybliżanie zagadnień Krajowej Mapy Zagrożeń , aplikacji Moja komenda, Dzielnicowy bliżej Nas, Bezpieczny senior . W szczególności zapobieganie zdarzeniom kryminalnym występującym na podległym rejonie.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z kierownikami podległych stacji paliw oraz właścicielami lokali gastronomicznych znajdujących się w podległym rejonie służbowym. Po ujawnieniu wykroczeń i po pozyskaniu ich zapisów monitoringu podjęte zostaną czynności zmierzające do ustalenia sprawców tych czynów. Współpraca z dyrektorami podległych Szkół Podstawowych: Jankowice Nowe, Zalesie na temat małoletnich zagrożonych demoralizacją. Współpraca z Naczelnikiem WK KPP Kutno celem zaplanowania wspólnych działań operacyjnych pod kątem zatrzymania potencjalnych sprawców kradzieży paliwa.

Plan priorytetowy dzielnicowego asp. szt. Waldemara Kacprowicza w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

W miejscowości Grodno gm. Nowe Ostrowy znajdują się dwa akweny wodne , na których obowiązuje zakaz kąpieli oraz poruszania się pojazdami typu „QUAD”. Znajdują się także kompleksy leśne , które są zaśmiecane. Ponadto przez ten teren przebiega szlak kolejowy , na którym może dochodzić do kradzieży elementów trakcji kolejowej .Na obszarach wiejskich zamieszkują osoby samotne w podeszłym wieku , które są narażone na bycie pokrzywdzonymi na skutek przestępstw dokonywanych przez osoby narodowości romskiej. Spożywanie alkoholu w rejonie przystanków PKS w miejscowościach Imielno i Miksztal , sklepu spożywczego w miejscowości Imielno oraz na terenie akwenu wodnego w miejscowości Grodno.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości numerem porządkowym. Sposób oceny realizacji celu będzie miał charakter zamknięty. 

3. Proponowane działania.

W ramach służb obchodowych w okresie od stycznia do końca czerwca 2018r roku kontrola punktów sprzedaży alkoholu, kontrola kierujących w celu ujawnienia nietrzeźwych kierujących. Spotkania w Szkole Podstawowej w Imielnie w miesiącu styczniu w celu przeprowadzenia pogadanek z uczniami na temat bezpieczeństwa na drogach , dopalaczy ,ferii zimowych. Weryfikacja kart zagrożeń na terenie dzielnicy oraz działania zmierzające do ich wyeliminowania. W miesiącach styczeń –czerwiec wspólne działania ze Leśniczymi pod kątem ujawnienia osób zaśmiecających tereny zalesione. Uczestnictwo w spotkaniach na posiedzeniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Wspólne działania ze Służbami Ochrony Kolei pod katem ujawniania kradzieży mienia na szlaku kolejowym. Informowanie mieszkańców gm.Nowe Ostrowy o konieczności umieszczenia na budynkach numeru posesji.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

GOPS Ostrowy, Urząd Gminy w Nowych Ostrowach, Szkoła w Imielnie, Kościóły - pomoc w ustaleniu zagrożeń oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących występowania zagrożeń dla mieszkańców , Wydział WRD KPP Kutno, Wydział Kryminalny KPP Kutno – pomoc w działaniach Niechronieni, Nielat, Dopalacze i narkotyki. Przedstawiciele Nadleśnictwa Kutno z/s w Chrośnie, Służba Celna , Straż Graniczna, Służba Ochrony Kolei. Współpraca z pedagogiem szkolnym Szkoły Podstawowej w Imielnie.

Plan priorytetowy dzielnicowego mł. asp.Michała Dąbrowskiego w okresie 01.01.2018r do 30.06.2018r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Zagrożenia występujące na terenie podległym rejonu służbowego w miejscowości Ostrowy 56a w sklepie ,,Dino ‘’ gdzie dochodzi do licznych kradzieży towaru ponadto w weekendy w porach wieczornych na parkingu przy wskazanym sklepie dochodzi do spożywania alkoholu. Na terenie miejscowości Ostrowy, Nowe Ostrowy na przestankach autobusowych PKS, PKP w piątki i soboty w godzinach wieczornych i nocnych dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócenia ciszy nocnej, niszczenia mienia, i zaśmiecania przez osoby gromadzące się w tych miejscach. Brak właściwego oznakowania numerycznego budynków i posesji ,które utrudnia sprawny dojazd służbą ratowniczym.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążyć do ujawniania miejsc sprzedaży alkoholu osobą małoletnim ponadto konsekwentnie ujawniać wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa.

- Zminimalizowanie procedur spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie konsekwencji prawnych.

- Ujawnianie posesji bez właściwego oznakowania numerycznego – wyciąganie konsekwencji.

- Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywanym przestępstwom i wykroczeniom.

3. Proponowane działania.

Zwiększenie służb obchodowych w rejonach zagrożonych

- zwiększenie służb patrolowych na podległym terenie

- reagowanie na przestępstwa i wykroczenia

- zorganizowanie spotkań ze społeczeństwem lokalnym

- zorganizowanie spotkań wójtem i radnymi

- zorganizowanie spotkań z dyrekcją szkoły nauczycielami i proboszczem

Na spotkaniach ze społecznością lokalną oraz organami samorządowymi przekazywanie informacji o zagrożeniach na podległym terenie. Realizowanie i przybliżanie zagadnień Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacja Moja Komenda, Dzielnicowy Bliżej Nas. W szczególności zapobieganie zdarzeniom kryminalnym które mogą wystąpić. Termin powyższych zadań uwarunkowany jest od udostępnionych sił i środków czasu realizacji poszczególnych etapów, jednakże w wyznaczonym do ich realizacji terminie półrocznym.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Współpraca z właścicielami sklepów w których znajduje się monitoring. Po ujawnieniu wszelkiego rodzaju wykroczeń i po przekazaniu zapisu podjęte zostaną czynności zmierzające do ustalenia sprawców i ich ściganie. Współpraca z pedagogiem szkolnym ZS.P w miejscowości Ostrowy na temat osób małoletnich zagrożonych demoralizacją.

Plan priorytetowy dzielnicowego asp. szt. Piotra Grzankowskiego w okresie 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Miejscowość Dąbrowice - ul. Sienkiewicza rejon dwóch sklepów spożywczych : Lewiatan, Aga oraz tzw. Dom Ludowiec w godzinach popołudniowych i wieczornych młodzież ,a także osoby dorosłe spożywają alkohol .

Miejscowość Baby – rejon sklepu spożywczego spożywanie alkoholu w ciągu dnia.

Na terenie gminy Dąbrowice występowały przestępstwa tj. pobicie, kradzieże mienia oraz kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążyć do ujawnienia sprawców przestępstw i wykroczeń uciążliwych społecznie oraz kontrola miejsc sprzedaży alkoholu. Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących. Współpraca z WRD KPP Kutno w związku z przekroczeniem prędkości w dni weekendowe przez osoby jadące na działki rekreacyjne nad jezioro do Chodcza. Ujawnienie osób, które w okresie wakacyjnym wyrzucają zwierzęta domowe.

3. Proponowane działania.

W ramach służb obchodowych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku kontrola punktów sprzedaży alkoholu, kontrola kierujących w celu ujawnienia nietrzeźwych kierujących. Spotkania w Szkołach , przeprowadzenie pogadanek z uczniami. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Weryfikacja kart zagrożeń bezpieczeństwa na terenie dzielnicy oraz działania mające wyeliminowanie tych zagrożeń .

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

GOPS Dąbrowice, Urząd Gminy w Dąbrowicach, Zespół Szkół w Dąbrowicach, Kościół , OSP - pomoc w ustaleniu zagrożeń oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących występowania zagrożeń dla mieszkańców , Wydział WRD KPP Kutno, Wydział Kryminalny KPP Kutno – pomoc w działaniach Niechronieni, Nielat, Dopalacze i narkotyki.​

Plan priorytetowy dzielnicowego asp. szt. Grzegorza Wasilewskiego w okresie 01.01.2018 r. do 30.06.018 r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Sklepy Nocne w rejonie ul. Plac Jana Pawła II oraz ul. Narutowicza gdzie w godzinach wieczorowo nocnych dochodzi do spożywania alkoholu oraz do zakłócenia ładu i porządku oraz spoczynku nocnego

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podczas służby obchodowej dokonać kontroli pod kątem zakłóceń ładu i porządku oraz spoczynku nocnego oraz wyciągać konsekwencje prawne wobec osób, które będą popełniać w/w wykroczenia.

3. Proponowane działania.

Zwrócić się do Komisji ds. Problemów Alkoholowych aby dokonywali kontroli pod kątem przestrzegania przepisów UWTPA art. 43! ust 1

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Urząd Gminy w Żychlinie – Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Plan priorytetowy dzielnicowego mł. asp. Grzegorza Rosińskiego w okresie 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Głównym zagrożeniem/ problemem na terenie rejonu służbowego D-18 w rejonie sklepów spożywczych w miejscowości Dobrzelin ul. Władysława Jagiełły 101 jest spożywanie napojów alkoholowych w obrębie dwóch sklepów spożywczych umiejscowionych obok siebie. Wykroczenia tego typu zostały zgłoszone przez społeczeństwo podczas obchodów służbowych w tym rejonie. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie w miejscach publicznych tj. w rejonach sklepów spożywczych spożywania napojów alkoholowych. Sposobem oceny jego realizacji będzie ocena efektywności działania przez lokalną społeczność.

3. Proponowane działania.

- Częstsze kontrole rejonu miejscowości Dobrzelin ul. Władysława Jagiełły 101 rejonów sklepów spożywczo-przemysłowych w godzinach otwarcia tych sklepów ( od dnia 01.01.2018 r do 30.06. 2018 r).

-  Nasilenie kontroli osób przebywających w rejonie sklepów spożywczo-przemysłowych w godzinach otwarcia tych sklepów ( od dnia 01.01.2018 r do 30.06. 2018 r ).

-  Egzekwowanie popełnianych wykroczeń w drodze postępowania mandatowego, w sporadycznych przypadkach pouczenia.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Plan priorytetowy dzielnicowego asp. szt. Jarosława Piotrowskiego w okresie 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym - Żychlin ul. Narutowicza 71/I - rejon skweru, placu zabaw oraz apteki-Aleja Kasztanowa w godz. 10.00-18.00. Miejsce ustronne. Źródło informacji-lokalna społeczność. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Eliminacja patologii zjawiska

3. Proponowane działania.

Częstsze kontrole patroli Policji, ewentualnie wyznaczenie miejsc zagrożonych. Bezwzględne reagowanie na zjawisko.

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Plan priorytetowy dzielnicowego mł. asp. Grzegorza Malejkę w okresie 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Przebywanie osób postronnych w rejonie zabudowy garażowej usytuowanej we wsch. części terenu dzielnicy. Osoby te grupują się w tym miejscu. Osoby te dopuszczają się negatywnych zachowań tj. spożywania alkoholu , głośnego zachowania, zaśmiecania czy zanieczyszczania terenu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska przebywania w tym miejscu osób postronnych 

3. Proponowane działania.

Zwiększenie nadzoru nad terenem przez dzielnicowego. Współpraca z ZPI KP Żychlin. Właściwa reakcja na ujawnione przypadki naruszeń przepisów prawa

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Plan priorytetowy dzielnicowego asp. szt. Pawła Pietrzaka w okresie 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Niewystarczające i nieczytelne oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym w rejonie służbowym D – 19 tj. na terenie gminy Oporów. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości numerem porządkowym. Sposób oceny realizacji celu będzie miał charakter zamknięty. 

3. Proponowane działania.

- Informowanie mieszkańców gminy Oporów o obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z braku niedopełnienia tego obowiązku ( art. 64 Kodeksu Wykroczeń ) – od 01.01.2018 roku do 30.04.2018 roku.

- Informowanie mieszkańców gminy Oporów o tym ,iż brak oznaczenia numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek – od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku.

- Kontrola dotycząca realizacji obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym przez osoby odpowiedzialne oraz wyciąganie konsekwencji prawnych wynikających z nie realizacji tego obowiązku – od 01.05.2018 roku do 30.06.2018 roku

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Ogniwo Prewencji Komisariatu Policji w Żychlinie - informowanie właściwego miejscowo dzielnicowego o ujawnionych nieruchomościach na których nie jest dopełniony obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym.

Plan priorytetowy dzielnicowego mł. asp. Huberta Kowalskiego w okresie 01.01.2018 r. do 30.06.018 r.

1. Opis zdiagnozowanego problemu.

Niewystarczające i nieczytelne oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym w rejonie służbowym D – 20 tj. na terenie gminy Bedlno. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości numerem porządkowym. Sposób oceny realizacji celu będzie miał charakter zamknięty. 

3. Proponowane działania.

- Informowanie mieszkańców gminy Bedlno o obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z braku niedopełnienia tego obowiązku ( art. 64 Kodeksu Wykroczeń ) – od 01.01.2018 roku do 30.04.2018 roku.

- Informowanie mieszkańców gminy Bedlno o tym ,iż brak oznaczenia numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek – od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku.

- Kontrola dotycząca realizacji obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym przez osoby odpowiedzialne oraz wyciąganie konsekwencji prawnych wynikających z nie realizacji tego obowiązku – od 01.05.2018 roku do 30.06.2018 roku 

4. Informacje o podmiotach współpracujących.

Ogniwo Prewencji Komisariatu Policji w Żychlinie - informowanie właściwego miejscowo dzielnicowego o ujawnionych nieruchomościach na których nie jest dopełniony obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym.