Poszukiwany Marcin Kruszyniak - Listy gończe - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Listy gończe

Poszukiwany Marcin Kruszyniak

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieście we Wrocławiu poszukują Marcina Kruszyniaka za oszustwo.

 

Marcin Kruszyniak

ur.06.06.1972 rok

zam. Kutno

Osoby które posiadają informację na temat miejsca pobytu osoby poszukiwanej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14  lub  telefonicznie na numer 997.