Poszukiwany Adam Markowski - Listy gończe - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Listy gończe

Poszukiwany Adam Markowski

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Łęczycy poszukują Adama Markowskiego za dokonanie kradzieży z włamaniem

Adam Markowski

ur.09.06.1986 rok

zam. Cukrownia Ostrowy

Osoby które posiadają informację na temat miejsca pobytu posoby oszukiwanej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14  lub  telefonicznie na numer 997.