Poszukiwana Dorota Szymczak - Listy gończe - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Listy gończe

Poszukiwana Dorota Szymczak

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście poszukują Doroty Szymczak za oszustwa

Dorota Szymczak

ur.26.03.1977 rok

zam. Grabów

Osoby które posiadają informację na temat miejsca pobytu posoby oszukiwanej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14  lub  telefonicznie na numer 997.