Poszukwiany Cezary Kawka - Listy gończe - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Listy gończe

Poszukwiany Cezary Kawka

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi poszukują Cezarego Kawkę za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.

Cezary Kawka

ur.06.02.1967 rok

ostatnie miejsce pobytu Kutno

Osoby które posiadają informację na temat miejsca pobytu osoby poszukiwanej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14  lub  telefonicznie na numer 997.