Poszukiwany Paweł Michalak - Listy gończe - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Listy gończe

Poszukiwany Paweł Michalak

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Kutnie poszukują Pawła Michalaka za niewykonywanie orzeczonych środków karnych.

Paweł Michalak

ur.28.05.1990 rok

ostatnie miejsce pobytu Żychlin

Osoby które posiadają informację na temat miejsca pobytu osoby poszukiwanej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14  lub  telefonicznie na numer 997.