Poszukiwany Dawid Tybińkowski - Listy gończe - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Listy gończe

Poszukiwany Dawid Tybińkowski

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi poszukują Dawida Tybińkowskiego za oszustwo i przestępstwa przeciwko mieniu

Dawid Tybińkowski

ur.18.12.1983 rok

ostatnie miejsce pobytu Kutno

Osoby które posiadają informację na temat miejsca pobytu osoby poszukiwanej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14  lub  telefonicznie na numer 997.