Poszukiwany Przemysław Dobrian - Listy gończe - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Listy gończe

Poszukiwany Przemysław Dobrian

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Kutnie poszukują Przemysława Dobriana za zrobój, liczne kradzieże i kradzieże z włamaniem.

Dobrian Przemysław

ur.20.02.1991 rok

zam. Kutno

Osoby które posiadają informację na temat miejsca pobytu osoby poszukiwanej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14  lub  telefonicznie na numer 997.