Poszukiwany Radosław Cieślak - Listy gończe - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Listy gończe

Poszukiwany Radosław Cieślak

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Kutnie poszukują Radosława Cieślaka za przywłaszczenie.

Radosław Cieślak

ur.13.06.1982 rok

zam. Kutno

Osoby które posiadają informację na temat miejsca pobytu osoby poszukiwanej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14  lub  telefonicznie na numer 997.