Struktura KPP w Kutnie

Zespół do spraw Łączności i Informatyki

 

 

telefon : 24 2532232

   Do zadań realizowanych przez Zespół do spraw Łączności i Informatyki należy  w szczególności:

1)     ustalanie zasad organizacyjnych systemów teleinformatycznych na podstawie wytycznych Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi;

2)     utrzymywanie w sprawności technicznej systemów i sprzętu łączności oraz sprzętu komputerowego przy współpracy z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;

3)     zarządzanie siecią teleinformatyczną na poziomie powiatu;

4)     prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z obsługą i eksploatacją sprzętu łączności i informatyki w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie
i jednostkach podległych;

5)     wprowadzanie, przetwarzanie i udostępnianie w zakresie nadanych uprawnień informacji przetwarzanych w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informacyjnych;

6)     wykonywanie oraz nadzór nad pracami instalacyjno – montażowymi w porozumieniu z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;

7)     konfigurowanie, nadawanie odpowiednich uprawnień oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu teleinformatycznego na terenie powiatu;

8)     wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.