Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych - Struktura KPP w Kutnie - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Struktura KPP w Kutnie

Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych


 oficer prasowy: podkom. Edyta Machnik
tel.  47 842 22 88

adres e-mail: rzecznik@kutno.ld.policja.gov.pl

 

1.   Do zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Prasowo – Informacyjnych należy  szczególności:

1)     wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej wynikającej z Zarządzenia nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12.11.2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo – informacyjnej w Policji;

2)     realizacja  zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;

3)     współpraca z samorządami i organami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4)     współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej;

5)     redagowanie i aktualizowanie informacji na stronie internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz kiosku informacji jednostki;

6)     koordynacja i dbałość o prawidłowy przebieg procesu udostępniania informacji publicznej w jednostce w trybie obowiązujących przepisów.