Wstąp do Policji - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Informacje

Wstąp do Policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie odbyło się spotkanie skierowane do osób zainteresowanych służbą w Policji. W konferencji wzięła udział młodzież szkół gimnazjalnych, średnich i mieszkańcy powiatu kutnowskiego.

19 października 2016 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Kutnie odbyło się spotkanie zorganizowane dla osób, które planują wstąpić w szeregi Policji. Konferencję otworzył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie nadkom. Radosław Bieniek, który po przywitaniu przybyłych gości omówił charakterystykę pracy funkcjonariusza Policji. Następnie podinsp. Stanisław Kaleta z Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wyjaśnił, jakie warunki i kryteria musi spełniać kandydat do służby w Policji. Grupa około 90 potencjalnych policjantów obejrzała pokaz multimedialny i film instruktarzowy dotyczący egzaminów, jakie musi przejść kandydat na stróża prawa. Kolejnym punktem spotkania były  pokazy takty i technik interwencji wykonywane przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji. Po pokazie każdy uczestnik zapoznał się ze sprzętem, jaki jest na wyposażeniu kutnowskiej komendy. Wyszkolenie psa służbowego zaprezentował st.asp. Kacper Winkler, a pracę „od kuchni” policjanta Wydziału Ruchu Drogowego omówił st. asp. Jacek Czerniawski. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał kwestionariusze kandydata do Policji. 

  • Zostań Policjantem
  • Zostań Policjantem
  • Zostań Policjantem
  • Zostań Policjantem