Bezpieczny senior - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny senior

Kutnowscy policjanci rozpoczęli kampanię zmierzającą do eliminowania zdarzeń związanych z oszustwami na tzw. „legendę”. Seniorzy to grupa szczególnie narażona na tego typu przestępstwa, dlatego policjanci będą docierać do osób starszych i informować ich o zagrożeniach.

Sposobów oszustw jest wiele. W ostatnich latach przestępcy wpadają na różnego rodzaju pomysły, począwszy od oszustw „ na wnuczka”, „administrację”, „ na dotację’ czy „urzędnika”. Mimo apelu policjantów i informacjach medialnych nadal wiele osób wykorzystuje łatwowierność i brak czujności zwłaszcza starszych i samotnych osób. Oszuści grają na ich uczuciach i potrafią nimi manipulować. Dlatego ważne jest, żeby dotrzeć do jak najszerszej liczby potencjalnych pokrzywdzonych i ostrzec ich o niebezpieczeństwie. Kutnowscy policjanci wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kutnie opracowali ulotkę ostrzegającą seniorów o zagrożeniach związanych z oszustwami. Dzielnicowi podczas swoich służb w terenie będą docierać do osób starszych i informować ich o sposobie postępowania w przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że mają do czynienia z przestępcami. Nadal będą prowadzone spotkania profilaktyczne z seniorami. 13 października 2016 roku na terenie Żychlińskiego Domu Kultury odbyło sie spotkanie z przedstawicielami klubu seniora "Radość" w Żychlinie. Przeprowadziła je policjantka Wydziału Prewencji st. asp. Edyta Machnik oraz dzielnicowy Komisariatu Policji w Żychlinie asp.szt. Jarosław Piotrowski.  Podczas spotkania seniorzy otrzymali ulotki, w których zawarte są informacje na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa, o jakich powinni pamiętać. Zebrani otrzymali także elementy odblaskowe, które są bardzo ważne dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

  • Spotkanie w Żychlinie
  • Spotkanie w Żychlinie
  • Spotkanie w Żychlinie
  • ulotka Bezpieczny senior str.1
  • ulotka Bezpieczny senior str. 2