Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja -Krajowa Mapa Zagrożeń – Dzielnicowy Bliżej Nas

27 września 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Kościuszki 16 odbyła się konferencja poświęcona „Krajowym Mapom Zagrożeń Bezpieczeństwa” i programowi „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański przy współudziale Pani Anny Antczak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

Udział w konferencji między innymi wziął poseł na Sejm RP Tadeusz Wożniak, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, kierownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy i prezesi spółdzielni mieszkaniowych. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański, który po przywitaniu przybyłych gości omówił wprowadzane przez Policję nowe narzędzie „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikację „Moja Komenda”. Następnie głos zabrała st.asp. Edyta Machnik z Wydziału Prewencji KPP Kutno przedstawiając prelekcję pt. „Założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Koncepcję pracy dzielnicowego oraz działanie aplikacji „Moja Komenda” przedstawił dzielnicowy gminy Kutno st.asp. Krystian Marzec. Po tym wystąpieniu głos zabrała Pani Monika Przedwojska – pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej przedstawiając prelekcję pt. „Pomoc i wsparcie w sytuacji kryzysu i przemocy w rodzinie”. Na koniec spotkania praktyczne zastosowanie Krajowej Mapy Zagrożeń omówił asp.szt. Mariusz Kacprowicz z Wydziału Prewencji KPP Kutno. Tuż po zakończeniu konferencji na Placu Piłsudskiego w Kutnie utworzono Ruchomy Punkt Informacyjny Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Każdy mógł porozmawiać z policjantami na temat obsługi narzędzia Map Zagrożeń i zobaczyć, jak w praktyce wygląda zgłoszenie na interaktywną platformę informacji o potencjalnym zagrożeniu występującym na określonym terenie.   

 

  • Konferencja -Krajowa Mapa Zagrożeń – Dzielnicowy Bliżej Nas
  • Konferencja -Krajowa Mapa Zagrożeń – Dzielnicowy Bliżej Nas
  • Konferencja -Krajowa Mapa Zagrożeń – Dzielnicowy Bliżej Nas
  • Konferencja -Krajowa Mapa Zagrożeń – Dzielnicowy Bliżej Nas
  • Konferencja -Krajowa Mapa Zagrożeń – Dzielnicowy Bliżej Nas
  • Konferencja -Krajowa Mapa Zagrożeń – Dzielnicowy Bliżej Nas
  • Konferencja -Krajowa Mapa Zagrożeń – Dzielnicowy Bliżej Nas
  • Konferencja -Krajowa Mapa Zagrożeń – Dzielnicowy Bliżej Nas
  • Konferencja -Krajowa Mapa Zagrożeń – Dzielnicowy Bliżej Nas
Powrót na górę strony