Informacje

POLICJANCI SPRAWDZAJĄ MASECZKI W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

W myśl obowiązujących obecnie przepisów (od 10 października) powinniśmy korzystać z maseczek również w komunikacji miejskiej oraz miejscach zatłoczonych. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego kutnowskiej komendy w dniu dzisiejszym wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej sprawdzają czy kierujący oraz pasażerowie przestrzegają obowiązujących zasad.

14 października na terenie Kutna prowdzone są działania wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej ukierunkowane w szczególności na sprawdzaniu czy pasażerowie stosują się do nakazu zasłaniania ust i nosa podczas przemieszczania się w środkach komunikacji miejskiej. Funkcjonariusze „zapominalskim” zwracali uwagę również na zachowanie odstępów. Działania prowadzone są wyłącznie pod kątem minimalizacji skutków pandemii. Dzisiaj nasze bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego z nas! Apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie polegające na przestrzeganiu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i realizowaniu poleceń służb.

Policjanci przypominają, że za nie przestrzeganie przepisów sanitarnych grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.


 

  • policjanci z Ruchu Drogowego stoją przed autokarem, pasażerka wchodzi do autokaru. Autokar stoi na przestanku autobusowym
  • policjanci z Ruchu drogowego wchodzą do autokaru na kontrole. Autokar zatrzymał się na przestanku autobusowym
  • Policjantka z Ruchu Drogowego wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej udają się do autobusu miejskiego, który stoi na przystanku autobusowym na kontrole