Bezpieczna droga do szkoły - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Informacje

Bezpieczna droga do szkoły

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, kutnowska policja przez najbliższy tydzień będzie prowadzić na  drogach naszego powiatu działania pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły". Po długiej przerwie, w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych, należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu kołowego i pieszego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole pojazdów dowożących dzieci do szkół. Funkcjonariusze zwrócą uwagę na  sposób przewożenia dzieci w fotelikach. Na pobłażliwość policjantów nie mogą liczyć również ci kierowcy, którzy będą wyprzedzać w rejonach przejść dla pieszych lub też znajdować się będą pod wpływem alkoholu.Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się  po drogach po okresie wakacyjnego „luzu” oraz nauka bezpiecznego poruszania się, po często ruchliwych drogach, którymi dzieci udają się do szkoły.

Jednocześnie przypominamy rodzicom, że nie mogą czuć się zwolnieni z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swym pociechom. Odprowadzając dziecko do szkoły powinni oni pokazać dzieciom nie najkrótszą, a najbezpieczniejszą drogę do szkoły. Tą drogą wspólnie z dziećmi powinni kilkakrotnie przejść utrwalając prawidłowe zachowania  w drodze do szkoły  i zwracając uwagę na  zagrożenia związane z ruchem drogowym.

Przez cały okres roku szkolnego policjanci prowadzić będą również stałą, systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną głównie na profilaktykę i edukację uczniów najmłodszych klas.