Powiatowe obchody Święta Policji - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe obchody Święta Policji

12 lipca 2016 roku w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji w Kutnie. Podczas uroczystości wręczono rozkazy personalne na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystej zbiórce udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi podinsp. Tomasz Olczyk. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło posła na Sejm Tadeusza Wożniaka, Roberta Baryłę radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, przedstawicieli samorządów na czele ze Starostą Kutnowskim Krzysztofem Debichem i Prezydentem Miasta Kutno Panem Zbigniewem Burzyńskim. Przybyli przedstawiciele służb mundurowych, instytucji współpracujących z policją oraz byli komendanci kutnowskiej komendy. Uroczystość otworzył Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański, który podziękował policjantom za ich zaangażowanie w trudną, ale dającą dużo satysfakcji służbę. Wiele ciepłych słów można było usłyszeć od pozostałych osób przemawiających na uroczystości. Słowa uznania dla kutnowskich policjantów padły również z ust I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi podinsp. Tomasza Olczyka. Święto Policji to okazja do wręczenia rozkazów personalnych na wyższe stopnie służbowe. W korpusie oficerów rozkaz otrzymało 2 policjantów, w korpusie aspirantów – 40 policjantów, w korpusie podoficerów 16 policjantów, a w szeregowych 1 policjant. Listy gratulacyjne dla wyróżniających się policjantów otrzymali: podkom. Michał Trzaskowski, asp.szt. Marek Czachorowski, asp.szt. Bogusław Zagawa, st.asp. Krzysztof Skwarna, asp. Rafał Olczak, mł. asp. Grzegorz Malejka, sierż. szt. Bogdan Wójcik a wśród pracowników cywilnych Pani Grażyna Wiatr, Pan Henryk Idczak oraz Pan Michał Szafrański. Na zakończenie uroczystości każdy mógł obejrzeć i dokonać wpisu w Kronice Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

 

  • Święto Policji
  • Święto Policji
  • Święto Policji
  • Święto Policji
  • Święto Policji