Zmiany na stanowiskach służbowych - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany na stanowiskach służbowych

1 lipca 2016 roku podczas odprawy służbowej Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański wręczył rozkazy personalne policjantom, którym powierzono obowiązki na nowych stanowiskach służbowych.

Pełniącym obowiązki zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Krośniewicach został podkom. Dariusz Bujalski, który dotychczas pełnił służbę na stanowisku oficera dyżurnego w kutnowskiej komendzie.

Nowego zastępcę Komendanta ma również Komisariat Policji w Żychlinie. Od 1 lipca na tym stanowisku będzie pełnił obowiązki asp. szt. Jacek Borowicz, wcześniej pracujący w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym.

Rozkaz personalny otrzymał również podkom. Bartosz Janiszewski, który pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego a dotychczas pracował na stanowisku zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Krośniewicach.