Wizyta delegacji holenderskiej w Kutnie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji holenderskiej w Kutnie

Kutnowska komenda realizując profilaktykę społeczną w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz przestępstwom towarzyszącym temu zjawisku przystąpiła do realizacji projektu pn „ Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”. W dniu wczorajszym na naszym terenie w związku z przystąpieniem do tego projektu gościliśmy delegację Policji holenderskiej, której przedstawiciele prowadzili warsztaty dla młodzieży oraz przedstawicieli instytucji samorządowych.

Celem projektu jest poszerzanie wiedzy osób wyjeżdżających lub noszących się z zamiarem wyjazdu do pracy za granicą. Podczas spotkań przekazywane są informacje na temat zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać migranci zarobkowi na terenie Holandii, w tym zagrożeń związanych z przestępstwem handlu ludźmi. W spotkaniach ze strony holenderskiej udział wzięli Pani Irena de Ruig – specjalistka ds. migracji zarobkowej z garnizonu Oost Nederlands oraz Pani Sietska Johannes – specjalistka z Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi z garnizonu Haag. Stronę polską reprezentował mł. asp. Szymon Kapusta – specjalista Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP. Podczas wizyty goście przeprowadzili dwa spotkania na terenie Kutna. Pierwsze spotkanie odbyło się na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie i wzięli w niej udział uczniowie szkół średnich. Drugie spotkanie odbyło się na terenie Kutnowskiego Domu Kultury dla przedstawicieli instytucji samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych oraz pedagogów szkolnych. Podczas warsztatów poruszane były m. in. zagadnienia dotyczące sytuacji panującej na holenderskim rynku pracy, praw pracowniczych przysługujących w tym kraju, zagrożeń z jakimi mogą się spotkać migranci zarobkowi oraz sankcji prawnych przewidzianych w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Wskazywane były także organizacje niosące pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz omówiono procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą takiego procederu.