"Akcja ZIMA 2018/2019" - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"Akcja ZIMA 2018/2019"

Kutnowska Policja po raz kolejny podjęła współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kutnie, który realizuje projekt "Akcja Zima 2018/2019" mający na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób i rodzin zagrożonych bezdomnością, zamarznięciem oraz wychłodzeniem.

Akcja rozpoczęłą się od dnia 01.10.2018 r. i ma trwać do dnia 30.04.2019 r., bądź w przypadku przedłużających się złych warunków atmosferycznych - czas trwania działań będzie przedłużony wg potrzeb. Pamiętajmy, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, czy będące pod wpływem alkoholu, osoby starsze i samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach – poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

Zwracamy się do społeczności naszego miasta Kutno o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach zagrożonych w/w problemem przebywających w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki i wiele innych, wobec których istnieje niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.