Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego - prelekcja dla osób niewidomych i niedowidzących

4 października 2018 roku na terenie Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie odbyło się spotkanie z okazji Obchodów Dnia Osoby Niewidomej -Dnia Białej Laski. Podczas tego spotkania funkcjonariusz policji asp.szt. Jacek Czerniawski z Wydziału Ruchu Drogowego wygłosił prelekcję pn „Jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako niewidomy i niedowidzący pieszy -zgodnie z obowiązującymi przepisami”

Sytuacja osób niewidzących i słabowidzących w przestrzeni publicznej, a szczególnie w ruchu drogowym, jest dość specyficzna. Osoby te cierpią na schorzenia, które w różnym stopniu funkcjonalnie je ograniczają i narażają na szereg niebezpieczeństw. Zmysł wzroku jest receptorem, który pobiera aż 82 procent informacji z otoczenia. Z kolei zmysł słuchu dostarcza zaledwie 11 procent informacji z zewnątrz. Jednak dla osób niewidzących i niedowidzących staje się on podstawowym telereceptorem umożliwiającym odpowiednie odnalezienie się w ruchu ulicznym, na przykład poprzez rozróżnienie specyficznych dźwięków i dochodzących hałasów umożliwia lokalizację przejścia przez jezdnię, przestanku komunikacji miejskiej lub pomaga określić kierunek marszu. Wykorzystywanym w tym celu zmysłem jest także dotyk. Osoby niewidzące i niedowidzące poprzez stopy są w stanie wyczuć zmiany faktury nawierzchni, przez co zdobywają informację na przykład o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. Tę informację również zdobywają przez dotyk dłoni, a dokładnie białej laski, stanowiącej jej przedłużenie. Biała laska pełni również funkcję informacyjną dla pozostałych uczestników ruchu.

Rozwiązania prawne:

  • art. 42 Prawa o Ruchu Drogowym – niewidomy podczas samodzielnego poruszania się po drodze jest obowiązany nieść białą laskę w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu
  • art. 26 pkt 7 Prawa o Ruchu Drogowym -w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Rozwiązania inżynieryjne:

-sygnały akustyczne (klekot bociana )

-sygnalizacja uruchamiana pilotem

-ścieżki prowadzące wzdłuż ciągów pieszych

-fakturowe przejścia dla pieszych celem utrzymania prawidłowego toru przejścia przez jezdnię

-łańcuchy jako urządzenia zabezpieczające przed wtargnięciem pieszego na jezdnię, stosowane w najbardziej niebezpiecznych miejscach