Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wyróżnieni policjanci z kutnowskiej komendy podczas uroczystej zbiórki kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego

25 maja 2018 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci. Wręczono także nagrody laureatom policyjnych konkursów i funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie. Wśród wyróżnionych byli również policjanci z kutnowskiej komendy.

Podczas uroczystej zbiórki oprócz złożenia ślubowania przez 20 nowo przyjętych policjantów odbyło się również uhonorowanie laureatów wojewódzkich eliminacji ogólnopolskiego konkursu „Policjant służby kryminalnej roku 2018”, w którym podkom. Janusz Osowski - z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Krośniewicach zajął III miejsce w kategorii policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Ponadto Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp.Andrzej Łapiński wręczył ponad 70 policjantom wyróżnienia za wzorową służbę oraz osiągnięcia w służbie i poza nią. Wśród nich nagrodzono również policjanta naszej jednostki z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją st.asp. Jacka Stańdo. Komendant pogratulował nagrodzonym, stawiając ich za wzór dla ślubujących dziś funkcjonariuszy.

.