NOWE RADIOWOZY W KUTNOWSKIEJ KOMENDZIE - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

NOWE RADIOWOZY W KUTNOWSKIEJ KOMENDZIE

W dniu dzisiejszym w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowych radiowozów. W uroczystości wzięli udział Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański, policjanci oraz przedstawiciele samorządów. Dzięki wsparciu finansowemu lokalnych samorządów możliwe było zakupienie 2 nowych pojazdów.

1 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionych radiowozów. Dwa radiowozy oznakowane marki Opel Mokka zostały zakupione w części ze środków finansowych Urzędu Miasta i Starostwa Kutna. W uroczystej zbiórce udział wzięli Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański, Starosta Kutnowski Krzysztof Debich, Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński , proboszcz parafii Św. Wawrzyńca w Kutnie ks. dr J. Swędrowski oraz kadra kierownicza kutnowskiej komendy. Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański podziękował za finansowe wsparcie oraz za współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu kutnowskiego. W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste poświęcenie radiowozów przez ks. dr J. Swędrowskiego oraz symboliczne przekazanie kluczyków do nowych pojazdów policjantom, którzy będą z nich korzystać na co dzień. Jeden z radiowozów trafi do Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji kutnowskiej komendy, drugi natomiast trafi do Komisariatu Policji w Żychlinie.