Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Mundurowi spotkali się z seniorami - rozmawiali o bezpieczeństwie

18 grudnia kutnowska policja prowadziła spotkania z seniorami z Uniwersytetu III Wieku. Wszytko po to aby ustrzec starszych ludzi przed zagrożeniami i przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze.

Spotkania rozpoczęto od przypomnienia podstawowych zasad poruszania się po drogach publicznych. Policjantka mówiła o obowiązku używania odblasków poza terenem zabudowanym, oraz o wpływie tych elementów na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Dużą część spotkania zajęły ostrzeżenia o oszustach podających się za wnuczka, policjanta lub pracownika opieki społecznej. Policjanci oraz seniorzy wymieniali się spostrzeżeniami, informacjami oraz doświadczeniami w sposobach radzenia sobie z przestępcami. Mundurowi podkreślali jak ważne w kontakcie z osobami obcymi jest stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Policjanci starali się odpowiedzieć na liczne pytania i wątpliwości jakie wyniknęły w trakcie dyskusji. Podczas spotkań wręczano również seniorom elementy odblaskowe.

 

  • spotkania z seniorami
  • spotkania z seniorami
  • spotkania z seniorami