Powiatowe obchody Święta Policji w Kutnie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe obchody Święta Policji w Kutnie

19 lipca odbyły się powiatowe obchody Święta Policji w Kutnie. W uroczystym apelu wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie.

19 lipca 2017 roku w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie miały miejsce uroczystości związane z powiatowymi obchodami Święta Policji. Dowódcą ceremonii był kom. Mirosław Liwiński - p.o Naczelnik Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski, Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański, kadra kierownicza oraz policjantki i policjanci KPP w Kutnie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych powiatu kutnowskiego. Na uroczystości nie zabrakło również emerytowanych komendantów kutnowskiej jednostki.

Podczas tegorocznego Święta Policji w Kutnie nadkom. Rafał Towalski został wyróżniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązowym medalem Zasłużonego Policjanta. Odznaczenie wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Kutnie nadkom. Krzysztofem Szymańskim.

Ponadto ponad 40 funkcjonariuszom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne - 1 w korpusie oficerów wyższych, 1 w korpusie oficerskim, 23 w korpusie aspirantów, 16 w korpusie podoficerskim oraz 2 w korpusie szeregowym.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi Włodzimierz Kalinowski podczas uroczystości odczytał list skierowany bezpośrednio do funkcjonariuszy oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji w Kutnie od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego w którym przekazał wyrazy uznania i słowa podziękowania za dotychczasową. pracę.

 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji